📂 پرایس 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2022-01-05 16:09

🎬 01.معرفی دوره


01.معرفی دوره
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 02.هدیه - قسمت اول - پیش بینی و تحلیل اقتصادی سال 1400


02.هدیه - قسمت اول - پیش بینی و تحلیل اقتصادی سال 1400
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 03.هدیه - قسمت دوم - پیش بینی و تحلیل اقتصادی سال 1400


03.هدیه - قسمت دوم - پیش بینی و تحلیل اقتصادی سال 1400
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 04.هدیه - قسمت سوم - پیش بینی و تحلیل اقتصادی سال 1400


04.هدیه - قسمت سوم - پیش بینی و تحلیل اقتصادی سال 1400
2 0
2022-01-05 16:09

🎬 05.هدیه -قسمت چهارم - پیش بینی و تحلیل اقتصادی سال 1400


05.هدیه -قسمت چهارم - پیش بینی و تحلیل اقتصادی سال 1400
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 06.هدیه - قسمت پنجم - پیش بینی و تحلیل اقتصادی سال 1400


06.هدیه - قسمت پنجم - پیش بینی و تحلیل اقتصادی سال 1400
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 07.مقدمه


07.مقدمه
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 08.ساختار بازارهای مالی


08.ساختار بازارهای مالی
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 09. کندل استیک ها - الگوهای تک کندلی


09. کندل استیک ها - الگوهای تک کندلی
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 10.کندل استیک ها - الگوهای 2 کندلی


10.کندل استیک ها - الگوهای 2 کندلی
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 11.کندل استیک ها - الگوهای 3 کندلی


11.کندل استیک ها - الگوهای 3 کندلی
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 12. پیوستگی داده


12. پیوستگی داده
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 13.تمایلات کندلی


13.تمایلات کندلی
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 14.پیش بینی آینده


14.پیش بینی آینده
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 15.نقاط چرخش بازار


15.نقاط چرخش بازار
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 16. سطوح حمایت، مقاومت


16. سطوح حمایت، مقاومت
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 17. روند ها


17. روند ها
1 0
2022-01-05 16:09

🎬 18. قدرت و ضعف روند


18. قدرت و ضعف روند
2 0
2022-01-05 16:09

🎬 20. ستاپ های معاملاتی


20. ستاپ های معاملاتی
3 0
2022-01-05 16:09

🎬 19. مولتی تایم فریم


19. مولتی تایم فریم
2 0
2022-01-05 16:09

🎬 21. نقطه ورود و خروج


21. نقطه ورود و خروج
2 0
2022-01-05 16:09

🎬 22. سطوح داینامیک


22. سطوح داینامیک
2 0
2022-01-05 16:09

🎬 23. ورود به معامله


23. ورود به معامله
2 0
2022-01-05 16:09

🎬 24. معاملات با درصد برنده بالا


24. معاملات با درصد برنده بالا
2 0
2022-01-05 16:09

🎬 25 - معمله کردن با کانال ها


25 - معمله کردن با کانال ها
3 0
2022-01-05 16:09

🎬 26 - معامله کردن با شکست ها جعلی


26 - معامله کردن با شکست ها جعلی
2 0
2022-01-05 16:09

🎬 27 - معامله کردن با اسپایک ها


27 - معامله کردن با اسپایک ها
2 0
2022-01-05 16:09

🎬 28 - نکات طلایی


28 - نکات طلایی
5 0
2022-01-05 16:09

🎬 30 - مدیریت ریسک (B)


30 - مدیریت ریسک (B)
4 0
2022-01-05 16:09

🎬 29 - مدیریت ریسک (A)


29 - مدیریت ریسک (A)
4 0
2022-01-05 16:09

🎬 32 - مدیریت ریسک (D)


32 - مدیریت ریسک (D)
4 0
2022-01-05 16:09

🎬 31 - مدیریت ریسک (C)


31 - مدیریت ریسک (C)
4 0