📂 Www.tr.ir 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2022-07-04 11:45

📒 بابایی_ریستارت_پایه_جزوه_شماره_۷_مسائل_محلول_.pdf

0 0
2022-07-04 11:45

📒 بابایی_ریستارت_پایه_آزمون_جلسه_۲6_دی_.pdf

0 0
2022-07-04 11:45

📒 بابایی_ریستارت_پایه_جلسه_۲۳_تکلیف_.pdf

0 0
2022-07-04 11:45

📒 بابایی دوازدهم 32و33.rar

0 0
2022-07-04 11:45

📒 بابایی پایه 26و27.rar

0 0
2022-07-04 11:45

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۳ ( استوکیومتری )
0 0
2022-07-04 11:45

📒 سوالات ستاره دار.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: سوالات ستاره دار جلسه ۱۳ ( استوکیومتری )
0 0
2022-07-04 11:45

📒 آزمون ۲۶ مهر.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۲۶ مهر ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:45

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۳ ( pH )
0 0
2022-07-04 11:45

📒 آزمون ۲۶ مهر.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۲۶ مهر ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:45

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۴ ( pH )
0 0
2022-07-04 11:45

📒 آزمون ۲ آبان.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۲ آبان ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:45

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۴ ( نماد اتم )
0 0
2022-07-04 11:45

📒 سوالات ستاره دار.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: سوالات ستاره دار جلسه ۱۴ ( نماد اتم )
0 0
2022-07-04 11:45

📒 آزمون ۲ آبان.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۲ آبان ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:45

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۵ ( pH )
0 0
2022-07-04 11:45

📒 آزمون ۹ آبان.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۹ آبان ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:47

📒 آزمون ۹ آبان.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۹ آبان ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:47

📒 جزوه مکمل فصل ۱.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: شوینده ها
0 0
2022-07-04 11:47

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۵ ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:47

📒 آزمون ۹ آبان.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۹ آبان ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:47

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۶ ( شوینده ها )
0 0
2022-07-04 11:47

📒 آزمون ۱۶ آبان.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۶ آبان ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:47

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۶ ( نماد اتم و آرایش الکترونی )
0 0
2022-07-04 11:47

📒 آزمون ۱۶ آبان.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۶ آبان ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:47

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۷ ( pH )
0 0
2022-07-04 11:47

📒 جزوه شماره ۴.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: عدد اکسایش
0 0
2022-07-04 11:47

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۷ ( نماد اتم و آرایش الکترونی )
0 0
2022-07-04 11:47

📒 آزمون ۲۳ آبان.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۲۳ آبان ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:47

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۸ ( شوینده ها )
0 0
2022-07-04 11:47

📒 بررسی متن کتاب.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: بررسی متن کتاب درسی فصل ۱ دوازدهم
0 0
2022-07-04 11:47

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۸ ( بررسی متن فصل ۱ )
0 0
2022-07-04 11:47

📒 آزمون ۳۰ آبان.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۳۰ آبان دوازدهم
0 0
2022-07-04 11:47

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۸ ( نماد اتم و آرایش الکترونی )
0 0
2022-07-04 11:47

📒 جزوه شماره ۵.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: جرم اتمی و مدل کوانتومی اتم
0 0
2022-07-04 11:48

📒 آزمون ۳۰ آبان.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۳۰ آبان ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۹ ( عدد اکسایش )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 آزمون ۷ آذر.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۷ آذر ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۹ ( نماد اتم و آرایش الکترونی )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 آزمون ۷ آذر.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۷ آذر ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۰ ( عدد اکسایش )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 آزمون ۱۴ آذر.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۴ آذر ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۰ ( جرم اتمی میانگین ایزوتوپ )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 آزمون ۱۴ آذر.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۴ آذر ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۱ ( عدد اکسایش و الکتروشیمی )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 آزمون ۲۱ آذر.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۲۱ آذر ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 جزوه شماره ۵.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: سلول گالوانی
0 0
2022-07-04 11:48

📒 آزمون ۲۱ آذر.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۲۱ آذر ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۲ ( اکسایش و کاهش )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 جزوه شماره ۶.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: خوردگی و سلول الکترولیتی
0 0
2022-07-04 11:48

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۲ ( رسم آرایش الکترون - نقطه ای )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 جزوه شماره ۶.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آرایش الکترون - نقطه ای
0 0
2022-07-04 11:48

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۳ ( موازنه و سلول گالوانی )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۳ ( ساختار لوویس - نامگذاری ترکیبات مولکولی و یونی )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۴ ( سلول گالوانی )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 سوال ستاره دار.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: سوال ستاره دار جلسه ۲۴ ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۴ ( هواکره - مسایل محلول )
0 0
2022-07-04 11:48

📒 جزوه شماره ۷.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: هواکره
0 0
2022-07-04 11:48

📒 جزوه شماره ۸.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: مسائل محلول
0 0
2022-07-04 11:49

📒 آزمون استوکیومتری.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون استوکیومتری
0 0
2022-07-04 11:49

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۵ ( سلول گالوانی )
0 0
2022-07-04 11:49

📒 آزمون ۲۸ آذر.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۲۸ آذر ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:49

📒 آزمون فصل ۲.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون فصل ۲ دوازدهم
0 0
2022-07-04 11:49

📒 جزوه شماره ۷.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: جامد های کووالانسی و مواد مولکولی
0 0
2022-07-04 11:49

📒 آزمون ۱۲ دی.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۲ دی ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:49

📒 پاسخ سوالات.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: پاسخ سوالات باقی مانده pH
0 0
2022-07-04 11:49

📒 جزوه شماره ۸.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: جامد های یونی و فلزی
0 0
2022-07-04 11:49

📒 آزمون ۲ بهمن.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۲ بهمن ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:49

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۵ ( مسایل محلول )
0 0
2022-07-04 11:49

📒 سوالات ستاره دار.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: سوالات ستاره دار جلسه ۲۵ ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:49

📒 آزمون ۱۰ بهمن.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۰ بهمن ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:49

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۶ ( خوردگی )
0 0
2022-07-04 11:49

📒 آزمون ۹ بهمن.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۹ بهمن ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:49

📒 آزمون ۱۶ بهمن.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۶ بهمن ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:49

📒 جزوه شماره ۹.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: انرژی فعال سازی واکنش
0 0
2022-07-04 11:49

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۶ ( مسایل محلول )
0 0
2022-07-04 11:49

📒 آزمون ۱۷ بهمن.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۷ بهمن ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:49

📒 جزوه شماره ۹.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: حفظیات محلول
0 0
2022-07-04 11:49

📒 جزوه شماره ۱۰.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: شیمی آلی
0 0
2022-07-04 11:49

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۷ ( محافظت از آهن - سلول های الکترولیتی )
0 0
2022-07-04 11:49

📒 سوال ستاره دار.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: سوال ستاره دار جلسه ۲۷ ( الکتروشیمی )
0 0
2022-07-04 11:49

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۷ ( پایه ) مشترک کلاس سالیانه و ریستارت
0 0
2022-07-04 11:49

📒 آزمون ۲۴ بهمن.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۲۴ بهمن ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۸ ( جامد های کووالانسی )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 آزمون ۳۰ بهمن.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۳۰ بهمن ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 جزوه شماره ۱۰.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: لوشاتلیه و هابر ( مشترک کلاس سالیانه و ریستارت )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۹ ( جامد های مولکولی )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲۹ ( پایه ) مشترک کلاس سالیانه و ریستارت
0 0
2022-07-04 11:50

📒 آزمون ۱ اسفند.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱ اسفند ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۳۰ ( جامد های مولکولی )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۳۰ ( واکنش های گروه های عاملی )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 آزمون ۸ اسفند.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۸ اسفند ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 آزمون ۲۳ بهمن.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۲۳ بهمن ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 آزمون ۷ اسفند.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۷ اسفند ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 آزمون ۱۴ اسفند.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۴ اسفند ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 جزوه شماره ۱۱.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: واکنش پذیری - سینتیک
0 0
2022-07-04 11:50

📒 جزوه شماره ۱۲.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: ترموشیمی
0 0
2022-07-04 11:50

📒 آزمون ۱۵ اسفند.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۵ اسفند ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 توضیحات برنامه جمع بندی شیمی.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: توضیحات برنامه جمعبندی شیمی
0 0
2022-07-04 11:50

📒 برنامه شیمی 1401 - نارنجی.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: برنامه ( نارنجی )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 برنامه شیمی 1401 - طوسی.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: برنامه ( طوسی )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 برنامه شیمی 1401 - مشکی.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: برنامه ( مشکی )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 تست_های_کتاب_کار_ها_ویژه_برنامه_جمع_بندی_شیمی.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: برنامه جمعبندی پایه ( تست های منتخب کتاب کارها )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۳۲ و ۳۳ ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 جزوه شماره ۱۱.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: فناوری های شیمیایی
0 0
2022-07-04 11:50

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۳۲ و ۳۳ ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:50

📒 تعادل.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تعادل
0 0
2022-07-04 11:51

📒 تکلیف تعادل.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱ ( تعادل )
0 0
2022-07-04 11:51

📒 موازنه و استوکیومتری.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: موازنه و استوکیومتری
0 0
2022-07-04 11:51

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱ ( تعادل )
0 0
2022-07-04 11:51

📒 چت درسی جلسه ۱.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: پاسخ به سوالات چت درسی جلسه ۱
0 0
2022-07-04 11:51

📒 ۲۶ تیر.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۲۶ تیر ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:51

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲ ( تعادل )
0 0
2022-07-04 11:51

📒 استوکیومتری واکنش.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: استوکیومتری واکنش
0 0
2022-07-04 11:51

📒 ۲۶ تیر.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۲۶ تیر ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:51

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۲ ( استوکیومتری )
0 0
2022-07-04 11:51

📒 آزمون ۳ مرداد.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۳ مرداد ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:51

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۳ ( تعادل )
0 0
2022-07-04 11:51

📒 سوالات ستاره دار.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: سوالات ستاره دار جلسه ۳ ( تعادل )
0 0
2022-07-04 11:51

📒 آزمون ۳ مرداد.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۳ مرداد ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:51

📒 سوال ستاره دار.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: سوال ستاره دار جلسه ۳ ( استوکیومتری )
0 0
2022-07-04 11:51

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۳ ( استوکیومتری )
0 0
2022-07-04 11:51

📒 اسید و باز.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: اسید و باز
0 0
2022-07-04 11:51

📒 آزمون ۱۰ مرداد.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۰ مرداد ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:51

📒 سوالات ستاره دار.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث:سوالات ستاره دار جلسه ۴ ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:51

📒 آزمون ۱۰ مرداد.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۰ مرداد ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:51

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۴ ( استوکیومتری )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 سوالات ستاره دار.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: سوالات ستاره دار جلسه ۴ ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۴ ( تعادل )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 اصلاحیه تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: اصلاحیه تکلیف جلسه ۴ ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 آزمون ۱۷ مرداد.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث:آزمون ۱۷ مرداد ( دوازدهم)
0 0
2022-07-04 11:52

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۵ ( اسید و باز )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 آزمون ۱۷ مرداد.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث:آزمون ۱۷ مرداد ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۵ ( استوکیومتری )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 آزمون ۲۴ مرداد.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۲۴ مرداد ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۶ ( اسید و باز )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 سوالات ستاره دار.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: سوالات ستاره دار جلسه ۶ دوازدهم
0 0
2022-07-04 11:52

📒 آزمون ۲۴ مرداد.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۲۴ مرداد ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 ادامه استوکیومتری.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: ادامه استوکیومتری
0 0
2022-07-04 11:52

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۶ ( استوکیومتری )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 آزمون ۳۱ مرداد.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۳۱ مرداد ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۷ ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: اصلاحیه تکلیف جلسه ۷ ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 آزمون ۳۱ مرداد.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۳۱ مرداد ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۷ ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 سوالات ستاره دار.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: سوالات ستاره دار جلسه ۷ ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 آزمون ۷ شهریور.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۷ شهریور ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف تابستان دوازدهم ( تعادل و اسید و باز )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 تکالیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکالیف کتاب تست جلسه ۸ ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 آزمون ۷ شهریور.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۷ شهریور ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:52

📒 تکالیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکالیف تابستان پایه ( موازنه و استوکیومتری )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 برنامه جمعبندی.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: برنامه جمعبندی تابستانی
0 0
2022-07-04 11:53

📒 تکالیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکالیف کتاب تست جلسه ۸ ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 سوال ستاره دار.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: سوال ستاره دار جلسه ۸ ( استوکیومتری )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 آزمون ۱۴ شهریور.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۴ شهریور ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 آزمون ۱۴ شهریور.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۴ شهریور ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۹ ( اسید و باز )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۹ ( استوکیومتری )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 سوال ستاره دار.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: سوال ستاره دار جلسه ۹ ( استوکیومتری )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 جزوه شماره ۳ دوازدهم.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: pH
0 0
2022-07-04 11:53

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۰ ( اسید و باز )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 سوالات ستاره دار.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: سوالات ستاره دار جلسه ۱۰ ( اسید و باز )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 آزمون ۴ مهر.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۴ مهر ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۰ ( درصد خلوص و بازده درصدی )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 آزمون ۴ مهر.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۴ مهر ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۱ ( استوکیومتری )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 آزمون ۱۱ مهر.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۱ مهر ( دوازدهم )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 تکلیف.pdf


شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۱ ( اسید و باز )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 آزمون ۱۱ مهر.pdf


شیمی سالیانه بابایی

مبحث: آزمون ۱۱ مهر ( پایه )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 تکلیف.pdf


جزوه شیمی سالیانه بابایی

مبحث: تکلیف جلسه ۱۲ ( pH )
0 0
2022-07-04 11:53

📒 پایه - تکالیف جلسات ۳۴ و ۳۵.pdf

0 0
2022-07-04 11:53

📒 دوازدهم - تکلیف جلسه ۳۶ و ۳۷.pdf

0 0
2022-07-04 11:53

📒 آزمون ویژه برنامه جمع بندی پایه.pdf

0 0
2022-07-04 11:53

📒 رسوب‌های کتاب درسی.pdf

0 0
2022-07-04 11:53

📒 ShimiPaye.Babaei.1401.Taklif-J36.pdf

0 0
2022-07-04 11:54

📒 تکلیف.pdf

0 0
2022-07-04 11:54

🖼 🌟کانال نماشا کنکوری با افتخار تقدیم میکند 🌟


🌟کانال نماشا کنکوری با افتخار تقدیم میکند 🌟
🔱 دوره جامع ریاضی1401
⚔️ درس : #ریاضی
👤 استاد : آریان حیدری
🧿 #بجنگ_برای_هدف 🧿

⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️

هشتگ مرتبط : #کلاس_جامع_ریاضی_حیدری

⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️
جلسه 1 رشته ریاضی : لینک فیلم
جلسه 31 پارت 1 : لینک فیلم
جلسه 31 پارت 2 : ینک فیلم
جلسه 32 : لینک فیلم
جلسه 33پارت1: لینک فیلم
جلسه 33پارت2: لینک فیلم
جلسه 34پارت1: لینک فیلم
جلسه 34پارت2: لینک فیلم
جلسه 35پارت1: لینک فیلم
جلسه 35پارت2: لینک فیلم
جلسه 36پارت1: لینک فیلم
جلسه 36پارت2: لینک فیلم
جلسه 37پارت 1: لینک فیلم
جلسه 37پارت2: لینک فیلم
لینک دانلود جزوات ریاضی 👇
https://t.me/+4F8ZTEMQ_9hjMzE0


⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️

❌برای هدفتون به جمع کنکوری ما بپیوندید 😍👇🧨 :
🆔 @NAMASHA_KONKOURI
0 0