📂 Akatsuki no Goei Trinity Edition (Kirikiroid2, việt hóa) 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2022-08-18 05:59

📒 暁の護衛.zip

0 0
2022-08-18 06:02

📒 patch2.xp3


Copy patch2.xp3 vào thư mục game (thay thế file cũ luôn)
0 0