📂 برنامه ام شو 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2020-05-30 07:39

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:01
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: امیرمهدی ژوله - مهراب قاسم خانی
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-05-30 07:39

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:01
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: امیرمهدی ژوله - مهراب قاسم خانی
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-05-31 06:07

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:02
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان:سام درخشانی - امیرعباس گلاب
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-05-31 06:07

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:02
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان:سام درخشانی - امیرعباس گلاب
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-06-07 14:15

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:03
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: شاهرخ استخری - رضا صادقی
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-06-07 14:15

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:03
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: شاهرخ استخری - رضا صادقی
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-06-14 06:25

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:04
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: هادی کاظمی - سمانه پاکدل
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-06-14 06:25

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:04
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: هادی کاظمی - سمانه پاکدل
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-06-21 05:45

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:05
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: امید جاجیلی - ترلان پروانه
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-06-21 05:45

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:05
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: امید جاجیلی - ترلان پروانه
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-06-28 09:14

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:06
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: فرهاد آئیش، مائده طهماسبی و روزبه نعمت‌ الهی
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-06-28 09:14

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:06
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: فرهاد آئیش، مائده طهماسبی و روزبه نعمت‌ الهی
🔍 كيفيت: 480p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-07-05 08:26

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:07
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: علیرضا بیرانوند و یوسف تیموری
🔍 كيفيت: 720p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-07-05 08:26

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:07
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: علیرضا بیرانوند و یوسف تیموری
🔍 كيفيت: 480p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-07-12 21:07

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:08
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: مهران غفوریان و فرزاد فرخ
🔍 كيفيت: 720p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-07-12 21:07

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:08
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: مهران غفوریان و فرزاد فرخ
🔍 كيفيت: 480p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-07-19 05:55

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت: 09
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: نیما شعبان نژاد و گروه ولشدگان
🔍 كيفيت: 720p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-07-26 06:14

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت: 10
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: اکبر عبدی ، امیر نوری و پازل بند
🔍 كيفيت: 720p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-07-26 06:14

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت: 10
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: اکبر عبدی ، امیر نوری و پازل بند
🔍 كيفيت: 480p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-08-12 13:27

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:11
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: پژمان بازغی و حمید حامی
📥کیفیت: 720p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-08-12 13:27

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:11
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: پژمان بازغی و حمید حامی
📥کیفیت: 480p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-08-17 21:43

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:12 (پایان فصل دوم)
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: سامان احتشام و جواد خواجوی
📥کیفیت: 480p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-08-17 21:43

🎬 📺برنامه: ام شو


📺برنامه: ام شو
🎞 قسمت:12 (پایان فصل دوم)
🗣مجری: مجید صالحی
👥مهمان: سامان احتشام و جواد خواجوی
📥کیفیت: 720p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-08-22 17:21

🎬 📺برنامه: آرتیست شو


📺برنامه: آرتیست شو
🎞 قسمت:11
🗣مجری: صدف طاهریان
📥کیفیت: 720p
⏰ زمان پخش: شنبه
#آرتیست_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0
2020-08-22 17:21

🎬 📺برنامه: آرتیست شو


📺برنامه: آرتیست شو
🎞 قسمت:11
🗣مجری: صدف طاهریان
📥کیفیت: 480p
⏰ زمان پخش: شنبه
#آرتیست_شو
‏🎬 @VipMovies63🎞
0 0