📂 برنامه ام شو 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2020-05-30 07:39

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:01
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: امیرمهدی ژوله - مهراب قاسم خانی
? كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-05-30 07:39

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:01
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: امیرمهدی ژوله - مهراب قاسم خانی
? كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-05-31 06:07

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:02
?مجری: مجید صالحی
?مهمان:سام درخشانی - امیرعباس گلاب
? كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-05-31 06:07

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:02
?مجری: مجید صالحی
?مهمان:سام درخشانی - امیرعباس گلاب
? كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-06-07 14:15

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:03
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: شاهرخ استخری - رضا صادقی
? كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-06-07 14:15

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:03
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: شاهرخ استخری - رضا صادقی
? كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-06-14 06:25

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:04
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: هادی کاظمی - سمانه پاکدل
? كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-06-14 06:25

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:04
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: هادی کاظمی - سمانه پاکدل
? كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-06-21 05:45

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:05
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: امید جاجیلی - ترلان پروانه
? كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-06-21 05:45

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:05
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: امید جاجیلی - ترلان پروانه
? كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-06-28 09:14

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:06
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: فرهاد آئیش، مائده طهماسبی و روزبه نعمت‌ الهی
? كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-06-28 09:14

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:06
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: فرهاد آئیش، مائده طهماسبی و روزبه نعمت‌ الهی
? كيفيت: 480p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-07-05 08:26

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:07
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: علیرضا بیرانوند و یوسف تیموری
? كيفيت: 720p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-07-05 08:26

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:07
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: علیرضا بیرانوند و یوسف تیموری
? كيفيت: 480p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-07-12 21:07

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:08
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: مهران غفوریان و فرزاد فرخ
? كيفيت: 720p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-07-12 21:07

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:08
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: مهران غفوریان و فرزاد فرخ
? كيفيت: 480p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-07-19 05:55

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت: 09
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: نیما شعبان نژاد و گروه ولشدگان
? كيفيت: 720p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-07-26 06:14

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت: 10
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: اکبر عبدی ، امیر نوری و پازل بند
? كيفيت: 720p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-07-26 06:14

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت: 10
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: اکبر عبدی ، امیر نوری و پازل بند
? كيفيت: 480p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-08-12 13:27

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:11
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: پژمان بازغی و حمید حامی
?کیفیت: 720p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-08-12 13:27

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:11
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: پژمان بازغی و حمید حامی
?کیفیت: 480p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-08-17 21:43

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:12 (پایان فصل دوم)
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: سامان احتشام و جواد خواجوی
?کیفیت: 480p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-08-17 21:43

🎬 ?برنامه: ام شو


?برنامه: ام شو
? قسمت:12 (پایان فصل دوم)
?مجری: مجید صالحی
?مهمان: سامان احتشام و جواد خواجوی
?کیفیت: 720p
⏰ زمان پخش: شنبه
#ام_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-08-22 17:21

🎬 ?برنامه: آرتیست شو


?برنامه: آرتیست شو
? قسمت:11
?مجری: صدف طاهریان
?کیفیت: 720p
⏰ زمان پخش: شنبه
#آرتیست_شو
‏? @VipMovies63?
0 0
2020-08-22 17:21

🎬 ?برنامه: آرتیست شو


?برنامه: آرتیست شو
? قسمت:11
?مجری: صدف طاهریان
?کیفیت: 480p
⏰ زمان پخش: شنبه
#آرتیست_شو
‏? @VipMovies63?
0 0