📂 کالی 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2020-06-02 21:45

🎬 🎞 دوره آموزشی تست نفوذ وب در دنیای واقعی


🎞 دوره آموزشی تست نفوذ وب در دنیای واقعی

💢 دوره ای بسیار جذاب در دنیای واقعی


✳️ قسمت اول


❌ کاری مشترک از تیم امنیتی اولترا و تیم امنیتی درسا

🆔 @UltraSecurity
🆔@DorsaTeam
6 0