πŸ“‚ Jaideep sir 🌐 Public


Date File name πŸ“₯ πŸ’¬
2020-08-05 18:52

🎬 πŸŒ€Class-1 English Spl (Pre+Mains)By Jaideep Sir


πŸŒ€Class-1 English Spl (Pre+Mains)By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:52

🎬 πŸŒ€ Class-2 (Noun) |


πŸŒ€ Class-2 (Noun) |
πŸŒ€English Spl Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:52

🎬 Class-3 (Noun) | English Spl (Pre+Mains) || Jaideep Sir


Class-3 (Noun) | English Spl (Pre+Mains) || Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:53

🎬 Class-4 | Vocab & Noun | English Spl (Pre+Mains) |


Class-4 | Vocab & Noun | English Spl (Pre+Mains) |
0 0
2020-08-05 18:53

🎬 Class-5 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir


Class-5 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:53

🎬 Class-6 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir


Class-6 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:54

🎬 Class-7 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir


Class-7 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:54

🎬 Class-8 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir


Class-8 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:54

🎬 Class-9 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir |


Class-9 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir |
0 0
2020-08-05 18:54

🎬 Class-10 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir


Class-10 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:56

🎬 Class-11 | Noun | By Jaideep Sir


Class-11 | Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:56

🎬 Class-12 Noun by Jaideep Sir


Class-12 Noun by Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:57

🎬 Class-13 | Noun | By Jaideep Sir


Class-13 | Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:57

🎬 Class-14 | Noun | By Jaideep Sir


Class-14 | Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:57

🎬 Class-15 | Noun | By Jaideep Sir


Class-15 | Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:57

🎬 Class-16 | Noun | By Jaideep Sir


Class-16 | Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:57

🎬 Class-17 | Noun | By Jaideep Sir


Class-17 | Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:58

🎬 Class-18 Noun practice 1 By Jaideep Singh Sir !


Class-18 Noun practice 1 By Jaideep Singh Sir !
0 0
2020-08-05 18:58

🎬 Class-19 Noun practice ! By Jaideep Singh Sir


Class-19 Noun practice ! By Jaideep Singh Sir
0 0
2020-08-05 18:58

🎬 Class-20 Noun practice part 2


Class-20 Noun practice part 2
0 0
2020-08-05 18:59

🎬 Class-21 Noun practice extra class 3


Class-21 Noun practice extra class 3
0 0
2020-08-05 18:59

🎬 Class-22 Pronoun By Jaideep Singh


Class-22 Pronoun By Jaideep Singh
0 0
2020-08-05 18:59

🎬 Class-23 | NOUN PRACTICE EXTRA CLASS-4 | By Jaideep Sir


Class-23 | NOUN PRACTICE EXTRA CLASS-4 | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 18:59

🎬 Class-24 Pronoun Jaideep sir careerwill


Class-24 Pronoun Jaideep sir careerwill
0 0
2020-08-05 18:59

🎬 Class-25 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-25 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:09

🎬 Class-26 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-26 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:09

🎬 Class-27 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-27 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:10

🎬 Class-28 Pronoun By Jaideep sir


Class-28 Pronoun By Jaideep sir
0 0
2020-08-05 19:10

🎬 Class-29 | Pronoun | By Jaideep Sir


Class-29 | Pronoun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:10

🎬 Class-30| PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-30| PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:10

🎬 Class-31 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-31 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:10

🎬 Class-32 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-32 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:11

🎬 Class-33 | Pronoun | By Jaideep Sir


Class-33 | Pronoun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:11

🎬 Class-34 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-34 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:11

🎬 Class-35 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-35 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:12

🎬 Class-36 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-36 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:12

🎬 Class-37 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-37 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:12

🎬 Class-38 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-38 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:13

🎬 Class-39 | PRONOUN PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


Class-39 | PRONOUN PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:13

🎬 Class-40 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-40 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:13

🎬 Class-41 | PRONOUN PRACTICE EXTRA CLASS -2 | By Jaideep Sir


Class-41 | PRONOUN PRACTICE EXTRA CLASS -2 | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:13

🎬 Class-42 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-42 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:13

🎬 Class-43 | PRONOUN PRACTICE EXTRA CLASS -3 | By Jaideep Sir


Class-43 | PRONOUN PRACTICE EXTRA CLASS -3 | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:14

🎬 Class-44 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-44 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:14

🎬 Class-45 | Determiners | By Jaideep Sir


Class-45 | Determiners | By Jaideep Sir

https://superbot.me/filetobot/c6289b65_2125324
0 0
2020-08-05 19:26

🎬 Class-45 | Determiners | By Jaideep sir


Class-45 | Determiners | By Jaideep sir
0 0
2020-08-05 19:26

🎬 Class-46 | Determiners | By Jaideep sir


Class-46 | Determiners | By Jaideep sir
0 0
2020-08-05 19:27

🎬 Class-48 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir


Class-48 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:27

🎬 Class-49 | DETERMINERS PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


Class-49 | DETERMINERS PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:27

🎬 Class-50 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir


Class-50 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-05 19:27

🎬 Class-51 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir


Class-51 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-09 18:00

πŸ“’ Class-52 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir_18.mp4


Class-52 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-09 18:00

πŸ“’ Class-53 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir_18.mp4


Class-53 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-09 18:01

🎬 Class-54 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir


Class-54 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-09 18:02

πŸ“’ Class-55 | ADJECTIVE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir_18.mp4


Class-55 | ADJECTIVE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir
0 0
2020-09-09 18:03

🎬 Class 56 English Special | Complete Tense Part 1 | English Grammar | Jaideep Sir |SSC CGL/CHSL/State Exam etc


Class 56 English Special | Complete Tense Part 1 | English Grammar | Jaideep Sir |SSC CGL/CHSL/State Exam etc
0 0
2020-09-09 18:03

🎬 Class 57 English Special | Complete Tense Part 2 | English Grammar | Jaideep Sir |SSC CGL/CHSL/State Exam etc


Class 57 English Special | Complete Tense Part 2 | English Grammar | Jaideep Sir |SSC CGL/CHSL/State Exam etc
0 0
2020-09-09 18:03

🎬 Class-58 | TENSE| By Jaideep Sir


Class-58 | TENSE| By Jaideep Sir
0 0
2020-09-09 18:03

🎬 Class-59 | TENSE | By Jaideep Sir


Class-59 | TENSE | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-09 18:04

🎬 Class-60 | TENSE| By Jaideep Sir


Class-60 | TENSE| By Jaideep Sir
0 0
2020-09-09 18:06

🎬 Class-61 | TENSE| By Jaideep Sir


Class-61 | TENSE| By Jaideep Sir
0 0
2020-09-09 18:07

🎬 Eng Spl-30 | Class-62 | TENSE | By Jaideep Sir


Eng Spl-30 | Class-62 | TENSE | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-09 18:07

🎬 Class-63 | TENSE| By Jaideep Sir


Class-63 | TENSE| By Jaideep Sir
0 0
2020-09-09 18:07

🎬 Class-64 | TENSE| By Jaideep Sir


Class-64 | TENSE| By Jaideep Sir
0 0
2020-09-10 01:51

🎬 Class-65 | TENSE | By Jaideep Sir


Class-65 | TENSE | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-10 01:51

🎬 Class-66 Part 2 | TENSE| By Jaideep Sir


Class-66 Part 2 | TENSE| By Jaideep Sir
0 0
2020-09-10 01:55

πŸ“’ Class-66 | TENSE PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir_18.mp4


Class-66 Part 2 | TENSE PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-10 01:58

🎬 Class 67 Jaideep sir English | Tense


Class 67 Jaideep sir English | Tense
0 0
2020-09-11 18:31

🎬 Class-68 | INTENTION OF SPEAKER & CONDITIONALS | By Jaideep Sir


Class-68 | INTENTION OF SPEAKER & CONDITIONALS | By Jaideep Sir

Downloaded using
@nmr_YTbot
0 0
2020-09-11 18:32

🎬 Eng Spl-30 | Class-68 | INTENTION OF A SPEAKER EXTRA PRACTICE CLASS | By Jaideep Sir


Eng Spl-30 | Class-68 | INTENTION OF A SPEAKER EXTRA PRACTICE CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-11 18:32

🎬 Eng Spl-30 | Class-69 | INTENTION OF A SPEAKER EXTRA PRACTICE CLASS | By Jaideep Sir


Eng Spl-30 | Class-69 | INTENTION OF A SPEAKER EXTRA PRACTICE CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-11 18:33

🎬 Class-70 | CONDITIONALS| By Jaideep Sir


Class-70 | CONDITIONALS| By Jaideep Sir
0 0
2020-09-11 18:38

πŸ“’ Eng_Spl_30_|_Class_18_|_CONDITIONALS_PRACTICE_EXTRA_CLASS_|_By_Jaideep.mp4


Eng Spl-30 | Class-72 | CONDITIONALS PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-11 18:38

🎬 πŸ“Ή Class-73 | MODALS | By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class-73 | MODALS | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-11 18:38

🎬 Class-74 | MODALS | By Jaideep Sir


Class-74 | MODALS | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-11 18:39

🎬 Class-75 | MODALS | By Jaideep Sir


Class-75 | MODALS | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-11 18:39

🎬 Class-76| MODALS | By Jaideep Sir


Class-76| MODALS | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-11 18:39

🎬 Class-77 | MODALS | By Jaideep Sir


Class-77 | MODALS | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-12 02:50

🎬 Class-78 | Verb| By Jaideep Sir


Class-78 | Verb| By Jaideep Sir

https://superbot.me/filetobot/f492a19f_2869333
0 0
2020-09-22 17:57

🎬 Class-79 | VERB | By Jaideep Sir


Class-79 | VERB | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-22 17:58

🎬 Class-80 | VERB | By Jaideep Sir


Class-80 | VERB | By Jaideep Sir
0 0
2020-09-22 17:58

🎬 Class-81 | Verb| By Jaideep Sir


Class-81 | Verb| By Jaideep Sir
0 0
2020-09-22 18:01

🎬 πŸ“Ή Eng Spl-25 | Class-82| Verb| By Jaideep Sir


πŸ“Ή Eng Spl-25 | Class-82| Verb| By Jaideep Sir
0 0
2020-09-22 18:03

🎬 Class 83 may be Jaideep sir


Class 83 may be Jaideep sir
0 0
2020-09-22 18:03

🎬 class 84


class 84
0 0
2020-09-22 18:04

🎬 Class 85


Class 85
0 0
2020-09-22 18:04

🎬 Class 86


Class 86
0 0
2020-09-22 18:06

🎬 Class-85 | MODALS PRACTICE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir


Class-85 | MODALS PRACTICE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir
0 0
2020-09-22 18:06

🎬 Class-86 | MODALS PRACTICE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir


Class-86 | MODALS PRACTICE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir
0 0
2020-09-22 18:06

🎬 Class-87 | MODALS PRACTICE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir


Class-87 | MODALS PRACTICE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir
0 0
2020-09-22 18:06

🎬 Class-88 | Question Tag| By Jaideep Sir


Class-88 | Question Tag| By Jaideep Sir
0 0