πŸ“‚ Jaideep Sir English 🌐 Public


Date File name πŸ“₯ πŸ’¬
2020-08-07 19:03

🎬 πŸŒ€Class-1 English Spl (Pre+Mains)By Jaideep Sir


πŸŒ€Class-1 English Spl (Pre+Mains)By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 πŸŒ€ Class-2 (Noun) |


πŸŒ€ Class-2 (Noun) |
πŸŒ€English Spl Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-3 (Noun) | English Spl (Pre+Mains) || Jaideep Sir


Class-3 (Noun) | English Spl (Pre+Mains) || Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-6 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir


Class-6 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-5 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir


Class-5 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-4 | Vocab & Noun | English Spl (Pre+Mains) |


Class-4 | Vocab & Noun | English Spl (Pre+Mains) |
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-8 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir


Class-8 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-9 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir |


Class-9 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir |
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-31 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-31 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-13 | Noun | By Jaideep Sir


Class-13 | Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-20 Noun practice part 2


Class-20 Noun practice part 2
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-15 | Noun | By Jaideep Sir


Class-15 | Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-19 Noun practice ! By Jaideep Singh Sir


Class-19 Noun practice ! By Jaideep Singh Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-34 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-34 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-38 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-38 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-10 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir


Class-10 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-27 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-27 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-17 | Noun | By Jaideep Sir


Class-17 | Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-36 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-36 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-22 Pronoun By Jaideep Singh


Class-22 Pronoun By Jaideep Singh
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-25 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-25 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-12 Noun by Jaideep Sir


Class-12 Noun by Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-21 Noun practice extra class 3


Class-21 Noun practice extra class 3
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-11 | Noun | By Jaideep Sir


Class-11 | Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-7 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir


Class-7 | Vocab & Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-14 | Noun | By Jaideep Sir


Class-14 | Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-16 | Noun | By Jaideep Sir


Class-16 | Noun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-28 Pronoun By Jaideep sir


Class-28 Pronoun By Jaideep sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-35 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-35 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-40 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-40 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-18 Noun practice 1 By Jaideep Singh Sir !


Class-18 Noun practice 1 By Jaideep Singh Sir !
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-23 | NOUN PRACTICE EXTRA CLASS-4 | By Jaideep Sir


Class-23 | NOUN PRACTICE EXTRA CLASS-4 | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-29 | Pronoun | By Jaideep Sir


Class-29 | Pronoun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-33 | Pronoun | By Jaideep Sir


Class-33 | Pronoun | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-32 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-32 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-26 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-26 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-39 | PRONOUN PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


Class-39 | PRONOUN PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-30| PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-30| PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-24 Pronoun Jaideep sir careerwill


Class-24 Pronoun Jaideep sir careerwill
0 0
2020-08-07 19:03

🎬 Class-37 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-37 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:04

🎬 Class-41 | PRONOUN PRACTICE EXTRA CLASS -2 | By Jaideep Sir


Class-41 | PRONOUN PRACTICE EXTRA CLASS -2 | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:04

🎬 Class-40 | PRONOUN PRACTICE EXTRA CLASS -2 | By Jaideep Sir


Class-40 | PRONOUN PRACTICE EXTRA CLASS -2 | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:04

🎬 Class-42 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-42 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:04

🎬 Class-43 | PRONOUN PRACTICE EXTRA CLASS -3 | By Jaideep Sir


Class-43 | PRONOUN PRACTICE EXTRA CLASS -3 | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-07 19:04

🎬 Class-44 | PRONOUN | By Jaideep Sir


Class-44 | PRONOUN | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-08 07:02

🎬 Class-45 | Determiners | By Jaideep Sir


Class-45 | Determiners | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-08 07:04

🎬 Class-46 | Determiners | By Jaideep Sir


Class-46 | Determiners | By Jaideep Sir
0 0
2020-08-08 07:05

🎬 Class-48 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir


Class-48 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:27

🎬 Class -58 | English Special | Tense | English Grammar | Jaideep Sir |


Class -58 | English Special | Tense | English Grammar | Jaideep Sir |
0 0
2020-11-25 08:27

🎬 Class-60 | TENSE| By Jaideep Sir


Class-60 | TENSE| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:27

🎬 Class-61 | TENSE| By Jaideep Sir


Class-61 | TENSE| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:27

🎬 πŸ“Ή Class-136 | Narration | By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class-136 | Narration | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-46 | Determiners | By Jaideep Sir


Class-46 | Determiners | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-62 | TENSE | By Jaideep Sir


Class-62 | TENSE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-47 | Determiners | By Jaideep Sir


Class-47 | Determiners | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-48 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir


Class-48 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-63 | TENSE| By Jaideep Sir


Class-63 | TENSE| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-49 | DETERMINERS PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir |


Class-49 | DETERMINERS PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir |
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-112 | VOICE ADVANCE| By Jaideep Sir


Class-112 | VOICE ADVANCE| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-114 | VOICE ADVANCE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir


Class-114 | VOICE ADVANCE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 πŸ“Ή Class-115 | ADVERB| By Jaideep Sir β†’


πŸ“Ή Class-115 | ADVERB| By Jaideep Sir β†’
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 πŸ“Ή Class-116 | ADVERB| By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class-116 | ADVERB| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 | Class- 117| ADVERB| By Jaideep Sir


| Class- 117| ADVERB| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 πŸ“Ή Class- 118 | ADVERB| By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class- 118 | ADVERB| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 πŸ“Ή Class- 119 | ADVERB| By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class- 119 | ADVERB| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 πŸ“Ή Class-120 | ADVERB| By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class-120 | ADVERB| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 πŸ“Ή Class- 121 | Conjunction | By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class- 121 | Conjunction | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 πŸ“Ή Class-122 | Conjunction| By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class-122 | Conjunction| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class- 123 | Conjunction| By Jaideep Sir


Class- 123 | Conjunction| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 πŸ“Ή Class- 124 | Conjunction| By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class- 124 | Conjunction| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Eng Spl-30 | Class-125 | Conjunction| By Jaideep Sir


Eng Spl-30 | Class-125 | Conjunction| By Jaideep Sir

Watch on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CKlUge-YQ58
Watch on Invidious: https://invidio.us/watch?v=CKlUge-YQ58
Jaideep sir channel
πŸ‘‡πŸ‘‡πŸ‘‡
https://t.me/joinchat/AAAAAFXiDNrhCjinGf7VHQ
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-126 | Conjunction| By Jaideep Sir


Class-126 | Conjunction| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-127 | Conjunction| By Jaideep Sir


Class-127 | Conjunction| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-128 | Narration | By Jaideep Sir


Class-128 | Narration | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 πŸ“Ή Class-129 | Conjunction | By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class-129 | Conjunction | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-130 | Narration | By Jaideep Sir


Class-130 | Narration | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-131 | COMPREHENSION EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


Class-131 | COMPREHENSION EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-132 | Narration | By Jaideep Sir


Class-132 | Narration | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-133 | COMPREHENSION EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


Class-133 | COMPREHENSION EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-134 | Articles | By Jaideep Sir


Class-134 | Articles | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-135 | COMPREHENSION EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


Class-135 | COMPREHENSION EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-50 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir


Class-50 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-64 | TENSE| By Jaideep Sir


Class-64 | TENSE| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-51 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir


Class-51 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-65 | TENSE | By Jaideep Sir


Class-65 | TENSE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-52 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir


Class-52 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-66 | TENSE| By Jaideep Sir


Class-66 | TENSE| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 πŸ“Ή Class-66 part 2 | TENSE PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class-66 part 2 | TENSE PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-54 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir


Class-54 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-67 | TENSE | By Jaideep Sir


Class-67 | TENSE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-55 | ADJECTIVE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir


Class-55 | ADJECTIVE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Eng Spl-30 | Class-108| VOICE| By Jaideep Sir


Eng Spl-30 | Class-108| VOICE| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class- 56 | English Special | Complete Tense | English Grammar | Jaideep Sir


Class- 56 | English Special | Complete Tense | English Grammar | Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-110 | VOICE ADVANCE| By Jaideep Sir


Class-110 | VOICE ADVANCE| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-104| VERB ADVANCE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


Class-104| VERB ADVANCE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class -57 | English Special | Tense | English Grammar | Jaideep Sir |


Class -57 | English Special | Tense | English Grammar | Jaideep Sir |
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-111 | VOICE ADVANCE| By Jaideep Sir


Class-111 | VOICE ADVANCE| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-102 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir


Class-102 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-59 | English Special | Tense | English Grammar | Jaideep Sir |


Class-59 | English Special | Tense | English Grammar | Jaideep Sir |
0 0
2020-11-25 08:28

🎬 Class-68 | TENSE | By Jaideep Sir


Class-68 | TENSE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:29

🎬 Class-113 | VOICE ADVANCE| By Jaideep Sir


Class-113 | VOICE ADVANCE| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:29

🎬 Class-69 | INTENTION OF A SPEAKER EXTRA PRACTICE CLASS | By Jaideep Sir


Class-69 | INTENTION OF A SPEAKER EXTRA PRACTICE CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:29

🎬 πŸ“Ή Class-137 | COMPREHENSION EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class-137 | COMPREHENSION EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:29

🎬 πŸ“Ή Eng Spl-25 | Class-138 | Narration | By Jaideep Sir


πŸ“Ή Eng Spl-25 | Class-138 | Narration | By Jaideep Sir
πŸ‘€

: πŸ“Ή360p
0 0
2020-11-25 08:29

🎬 πŸ“Ή English Spl-25 | Class-139 | COMPREHENSION EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


πŸ“Ή English Spl-25 | Class-139 | COMPREHENSION EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
πŸ‘€

: πŸ“Ή360p
0 0
2020-11-25 08:29

🎬 Class-45 | Determiners | By Jaideep Sir


Class-45 | Determiners | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:29

🎬 πŸ“Ή Class-53 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class-53 | ADJECTIVE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:29

🎬 Class-100 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir


Class-100 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir
1 0
2020-11-25 08:29

🎬 Class-70 | TENSE | By Jaideep Sir


Class-70 | TENSE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:29

🎬 Class-109 | VOICE| By Jaideep Sir


Class-109 | VOICE| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:29

🎬 Class-71 | TENSE | By Jaideep Sir


Class-71 | TENSE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:30

🎬 πŸ“Ή Class-74 | MODALS | By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class-74 | MODALS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:30

🎬 Class-73 | CONDITIONALS | By Jaideep Sir


Class-73 | CONDITIONALS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:30

🎬 Class-72 | CONDITIONALS PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


Class-72 | CONDITIONALS PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:30

🎬 Class-75 | MODALS | By Jaideep Sir


Class-75 | MODALS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:30

🎬 Class-76 | MODALS | By Jaideep Sir


Class-76 | MODALS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:30

🎬 Class-80 | Verb| By Jaideep Sir


Class-80 | Verb| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:30

🎬 Class-78 | Verb| By Jaideep Sir


Class-78 | Verb| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:31

🎬 Class-81 | Verb| By Jaideep Sir


Class-81 | Verb| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:31

🎬 Class-82 | Verb| By Jaideep Sir


Class-82 | Verb| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:31

🎬 Class-79 | Verb| By Jaideep Sir


Class-79 | Verb| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:31

🎬 πŸ“Ή Class-84| DELEXICAL VERBS | By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class-84| DELEXICAL VERBS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:31

🎬 Class-83 | Verb| By Jaideep Sir


Class-83 | Verb| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:31

🎬 Class-77 | MODALS | By Jaideep Sir


Class-77 | MODALS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:31

🎬 Class-85 | MODALS PRACTICE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir


Class-85 | MODALS PRACTICE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:32

🎬 Class-86 | MODALS PRACTICE EXTRA CLASS By Jaideep Sir


Class-86 | MODALS PRACTICE EXTRA CLASS By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:32

🎬 Class-87 | MODALS PRACTICE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir


Class-87 | MODALS PRACTICE EXTRA CLASS| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:32

🎬 Class-88 | Question Tag| By Jaideep Sir


Class-88 | Question Tag| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:32

🎬 Class-89 | Question Tag| By Jaideep Sir


Class-89 | Question Tag| By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:32

🎬 Class-90 | CAUSATIVE VERBS PRACTICE CLASS | By Jaideep Sir


Class-90 | CAUSATIVE VERBS PRACTICE CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:32

🎬 Class-91 | Question Tag | By Jaideep Sir


Class-91 | Question Tag | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:33

🎬 Class-92 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir


Class-92 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:33

🎬 Class-103 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir


Class-103 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:33

🎬 Class-93 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir


Class-93 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:33

🎬 Class-95 | VERBS PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


Class-95 | VERBS PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:33

🎬 Class-98 | VERBS PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


Class-98 | VERBS PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:34

🎬 Class - 106 VOICE By Jaideep Sir


Class - 106 VOICE By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:34

🎬 Class-97 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir


Class-97 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:34

🎬 Class-99 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir


Class-99 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir
1 0
2020-11-25 08:34

🎬 Eng Spl-30 | Class-105 | VOICE | By Jaideep Sir


Eng Spl-30 | Class-105 | VOICE | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:34

🎬 Class-101 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir


Class-101 | VERB ADVANCE | By Jaideep Sir
1 0
2020-11-25 08:34

🎬 Class-94 | VERBS PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


Class-94 | VERBS PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:35

🎬 Class - 107 VOICE By Jaideep Sir


Class - 107 VOICE By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:35

🎬 Class-96 | VERBS PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


Class-96 | VERBS PRACTICE EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-25 08:40

🎬 πŸ“Ή Eng Spl-25 | Class-140 | Articles | By Jaideep Sir


πŸ“Ή Eng Spl-25 | Class-140 | Articles | By Jaideep Sir
πŸ‘€

: πŸ“Ή360p
0 0
2020-11-27 00:52

🎬 πŸ“Ή Class- 141 | COMPREHENSION EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class- 141 | COMPREHENSION EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-27 00:52

🎬 πŸ“Ή Class- 142 | Articles | By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class- 142 | Articles | By Jaideep Sir
0 0
2020-11-27 00:52

🎬 πŸ“Ή Class- 143 | Proposition EXTRA CLASS | By Jaideep Sir


πŸ“Ή Class- 143 | Proposition EXTRA CLASS | By Jaideep Sir
0 0