📂 فیلم 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2020-08-24 10:09

🎬 ? درگیری و غارتگری در پاریس پس از باخت سن‌ژرمن


? درگیری و غارتگری در پاریس پس از باخت سن‌ژرمن

?مردم پاریس که منتظر قهرمانی تیم خود در اولین حضورشان در فینال بودند پس از باخت، اعصابشون کیری شد و به خیابان‌ها ریختند و اموال عمومی را تخریب کردند. پلیس ضدشورش ۸۰ نفر از هواداران افراطی و عامل‌بگایی را دستگیر کرد و برای دریدن سولاخ به اداره‌پلیس برد

#kate
@KiriMohem
3 0