πŸ“‚ Piyush vashney 🌐 Public


Date File name πŸ“₯ πŸ’¬
2020-09-26 09:32

🎬 ΰ€Ήΰ€Ώΰ€¨ΰ₯ΰ€¦ΰ₯€ ΰ€Έΰ₯ΰ€ͺΰ₯‡ΰ€Άΰ€² Batch | Class - 28 | By Arun Sir | Careerwill App | For UPSI/ CTET/ DSSSB/ KVS/ NVS


ΰ€Ήΰ€Ώΰ€¨ΰ₯ΰ€¦ΰ₯€ ΰ€Έΰ₯ΰ€ͺΰ₯‡ΰ€Άΰ€² Batch | Class - 28 | By Arun Sir | Careerwill App | For UPSI/ CTET/ DSSSB/ KVS/ NVS
2 0
2020-09-29 12:28

🎬 DAY 1 | DICE | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 1 | DICE | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
βœ… @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
πŸ“•πŸ“•Share this Channel πŸ™πŸ™πŸ™
0 0
2020-09-29 12:28

🎬 DAY 3 | DICE | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 3 | DICE | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
βœ… @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
πŸ“•πŸ“•Share this Channel πŸ™πŸ™πŸ™
0 0
2020-09-29 12:28

🎬 DAY 4 | CUBE | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 4 | CUBE | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
βœ… @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
πŸ“•πŸ“•Share this Channel πŸ™πŸ™πŸ™
0 0
2020-09-29 12:28

🎬 DAY 5 | CUBOID | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 5 | CUBOID | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
βœ… @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
πŸ“•πŸ“•Share this Channel πŸ™πŸ™πŸ™
0 0
2020-09-29 12:28

🎬 DAY 6 | ALPHABETICAL SERIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 6 | ALPHABETICAL SERIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
βœ… @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
πŸ“•πŸ“•Share this Channel πŸ™πŸ™πŸ™
0 0
2020-09-29 12:28

🎬 DAY 7 | ALPHABETICAL SERIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 7 | ALPHABETICAL SERIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
βœ… @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
πŸ“•πŸ“•Share this Channel πŸ™πŸ™πŸ™
0 0
2020-09-29 12:28

🎬 DAY 8 | ALPHABETICAL SERIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 8 | ALPHABETICAL SERIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:28

🎬 DAY 9 | PAIR FORMATION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 9 | PAIR FORMATION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:28

🎬 DAY 10 | LETTER CODING | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 10 | LETTER CODING | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:28

🎬 DAY 11 | NUMBER CODING | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 11 | NUMBER CODING | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:28

🎬 DAY 12 | MIXED CODING | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 12 | MIXED CODING | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:28

🎬 DAY 13 | MIXED CODING (LATEST PATTERN) | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 13 | MIXED CODING (LATEST PATTERN) | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:28

🎬 DAY 14 | LETTER SERIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 14 | LETTER SERIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 15 | DOUBT CLASS | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 15 | DOUBT CLASS | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 16 | DOUBT CLASS | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 16 | DOUBT CLASS | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 17 | COUNTING OF FIGURES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 17 | COUNTING OF FIGURES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 18 | COUNTING OF FIGURES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 18 | COUNTING OF FIGURES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 19 | COUNTING OF FIGURES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 19 | COUNTING OF FIGURES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 20 | DIRECTION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 20 | DIRECTION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 21 | DIRECTION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 21 | DIRECTION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 22 | DIRECTION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 22 | DIRECTION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 23 | BLOOD RELATION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 23 | BLOOD RELATION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 24 | BLOOD RELATION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 24 | BLOOD RELATION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 25 | BLOOD RELATION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 25 | BLOOD RELATION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 26 | SYLLOGISM | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 26 | SYLLOGISM | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 27 | SYLLOGISM | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 27 | SYLLOGISM | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 28 | SYLLOGISM | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 28 | SYLLOGISM | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 29 | SYLLOGISM | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 29 | SYLLOGISM | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 30 | SYLLOGISM | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 30 | SYLLOGISM | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 31 | SITTING ARRANGEMENT | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 31 | SITTING ARRANGEMENT | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 32 | SITTING ARRANGEMENT | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 32 | SITTING ARRANGEMENT | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 33 | SITTING ARRANGEMENT | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 33 | SITTING ARRANGEMENT | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 34 | SITTING ARRANGEMENT | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 34 | SITTING ARRANGEMENT | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 35 | SITTING ARRANGEMENT | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 35 | SITTING ARRANGEMENT | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 37 | PUZZLES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 37 | PUZZLES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:29

🎬 DAY 38 | PUZZLES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 38 | PUZZLES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 36| PUZZLES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 36| PUZZLES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 39 | PUZZLES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 39 | PUZZLES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 40 | CAUSE & EFFECT, DECISION MAKING| PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 40 | CAUSE & EFFECT, DECISION MAKING| PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 42 | STATEMENT ARGUMENTS & COURSE OF ACTION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 42 | STATEMENT ARGUMENTS & COURSE OF ACTION | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 41 | STATEMENT & ASSUMPTIONS | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 41 | STATEMENT & ASSUMPTIONS | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 43 | STATEMENT AND CONCLUSIONS | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 43 | STATEMENT AND CONCLUSIONS | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 44 | NUMBER SERIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 44 | NUMBER SERIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 46 |ANALOGY | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 46 |ANALOGY | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 45 | NUMBER SERIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 45 | NUMBER SERIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 Special Class | SYLLOGISM(ONLY A FEW CONCEPT) | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


Special Class | SYLLOGISM(ONLY A FEW CONCEPT) | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 47 |ANALOGY | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 47 |ANALOGY | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 Day 49 | INEQUALITY | PIYUSH SIR❣


Day 49 | INEQUALITY | PIYUSH SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 48 |MISSING NUMBERS | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 48 |MISSING NUMBERS | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 50 | INEQUALITIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 50 | INEQUALITIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 51 | INEQUALITIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 51 | INEQUALITIES | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 52 | DOUBT CLASS | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 52 | DOUBT CLASS | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 53 | CALENDER | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 53 | CALENDER | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 54 | CALENDER | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 54 | CALENDER | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 55 | CALENDER | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 55 | CALENDER | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 56 | NON VERBAL | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 56 | NON VERBAL | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 57 | NON VERBAL | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 57 | NON VERBAL | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 58 | NON VERBAL | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 58 | NON VERBAL | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:30

🎬 DAY 59 | NON VERBAL | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 59 | NON VERBAL | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:31

🎬 DAY 61 | CLOCK | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 61 | CLOCK | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:31

🎬 DAY 60 | NON VERBAL | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 60 | NON VERBAL | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:31

🎬 DAY 62 | CLOCK | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 62 | CLOCK | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:31

🎬 DAY 63 | CLOCK | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 63 | CLOCK | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:31

🎬 DAY 64 | CLOCK | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 64 | CLOCK | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:31

🎬 DAY 65 | VENN DIAGRAM | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 65 | VENN DIAGRAM | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:31

🎬 DAY 66 | VENN DIAGRAM | PIYUSH VARSHNEY SIR❣


DAY 66 | VENN DIAGRAM | PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:31

🎬 Day 67 \| MACHINE INPUT & OUTPUT \| PIYUSH VARSHNEY SIR❣


Day 67 \| MACHINE INPUT & OUTPUT \| PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:31

🎬 Day 68 \| INPUT & OUTPUT \| PIYUSH VARSHNEY SIR❣


Day 68 \| INPUT & OUTPUT \| PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:31

🎬 Day 69 \| INPUT & OUTPUT \| PIYUSH VARSHNEY SIR❣


Day 69 \| INPUT & OUTPUT \| PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:31

🎬 Day 70 \| RANKING \| PIYUSH VARSHNEY SIR❣


Day 70 \| RANKING \| PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0
2020-09-29 12:31

🎬 Day 71 \| RANKING \| PIYUSH VARSHNEY SIR❣


Day 71 \| RANKING \| PIYUSH VARSHNEY SIR❣
π‘±π’π’Šπ’ π‘΅π’π’˜ - @UPSC_Group_Links
πŸ”₯ @Reasoning_Paid_Videos
β—β–¬β–¬β–¬β–¬βšœΫ©ΫžΫ©βšœβ–¬β–¬β–¬β–¬β—
0 0