📂 Τρίτος Δρόμος 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2020-10-20 12:32

🎬 Στην Πόλη... Η Επανάσταση δεν ολοκληρώθηκε ακόμα...


Στην Πόλη... Η Επανάσταση δεν ολοκληρώθηκε ακόμα...

Ίων Δραγούμης: Στην Πόλη (άρθρο στον Νουμά) https://ethnikonkratos.gr/2017/05/29/...

Α. Καρκαβίτσας: «Νά, κοίταξε στὴν Ἀνατολή, Ἐκεῖ βγαίνει ὁ ἥλιος, ἥλιος λαμπρὸς καὶ ἀβασίλευτος—ὁ ἥλιος τοῦ Γένους μας.»: https://ethnikonkratos.gr/2018/09/03/...

Ο Γιάννης Ψυχάρης και η Μεγάλη Ιδέα https://ethnikonkratos.gr/2017/02/01/...

Γιάννης Ψυχάρης: Ο Μαχμούτης https://ethnikonkratos.gr/2017/03/09/...
#Αγία_Σοφία #Κωνσταντινούπολη
3 0