πŸ“‚ tutto quello che dovrebbe esserci o non esserci sul canale video conferenza 🌐 Public


Date File name πŸ“₯ πŸ’¬
2020-12-06 14:25

πŸ“’ PONTE DI DIODI ibrahim abd el moetti.avi

0 0
2020-12-06 14:55

πŸ“’ PONTE DI DIODI ibrahim abd el moetti.avi

0 0
2020-12-06 14:55

πŸ“’ DIRITTO_NON_HO_SEGUITO_Meccanica_aerodinamicitΓ _subsonica.rar

0 0
2020-12-06 14:55

πŸ“’ bandicam_2020_12_04_16_36_06_054_Navigazione_pratica_comunicazione.avi

0 0
2020-12-06 14:55

πŸ“’ bandicam_2020_12_04_15_46_51_954_Navigazione_teoria_Rotte_lossodromiche.avi

0 0
2020-12-06 14:55

πŸ“’ bandicam_2020_12_04_15_12_49_379_meccanica_la_resistenza_indotta.avi

0 0
2020-12-06 14:55

πŸ“’ bandicam_2020_12_04_11_42_07_480_italiano_analisi_di_un_testo_con.avi

0 0
2020-12-06 14:55

πŸ“’ bandicam_2020_12_04_10_07_05_893_Matematica_interrogazione_franci.avi

0 0
2020-12-06 14:55

πŸ“’ bandicam_2020_12_03_15_09_18_204_Matematica_interrogazione_io_Cavallone.avi

0 0
2020-12-06 14:55

πŸ“’ bandicam_2020_12_03_14_08_19_526_EEA_amplificatori_operazionali.avi

0 0
2020-12-06 14:55

πŸ“’ bandicam_2020_12_03_10_07_32_052_PCTO_talent_decisioni_sul_futuro.avi

0 0
2020-12-06 15:20

πŸ“’ bandicam_2020_12_03_08_54_40_277_Navigazione_teoria_lossodromie.avi

0 0
2020-12-06 15:20

πŸ“’ bandicam_2020_12_02_13_58_41_444_PCTO_professione_e_competenze_del.avi

0 0
2020-12-06 15:20

πŸ“’ bandicam_2020_12_02_11_39_46_430_Italiano_suddivisione_in_sillabe.avi

0 0
2020-12-06 15:20

πŸ“’ bandicam_2020_12_02_09_18_35_319_storia_gli_strumenti_dello_storico.avi

0 0
2020-12-06 15:20

πŸ“’ bandicam_2020_12_02_08_29_42_363_logistica_interrogazione_cardamone.avi

0 0
2020-12-06 15:20

πŸ“’ bandicam_2020_11_26_15_10_13_127_Matematica_preparazione_all'_interrogazione.avi

0 0
2020-12-06 15:20

πŸ“’ bandicam_2020_11_25_09_20_32_157_ITALIANO_Ariosto_storia,_opere.avi

0 0
2020-12-06 15:20

πŸ“’ bandicam_2020_11_18_12_07_01_428_Navigazione_pratica_ripasso_correzione.avi

0 0
2020-12-06 15:20

πŸ“’ bandicam_2020_11_18_10_55_03_271_Navigazione_teoria_lossodromia.avi

0 0
2020-12-06 15:20

πŸ“’ bandicam_2020_11_18_08_30_37_293_Logistica_interrogazione_NATALI.avi

0 0
2020-12-06 15:38

πŸ“’ bandicam_2020_11_17_08_33_28_587_LOGISTICA_IL_MITTENTE_E_IL_VETTORE.avi

0 0
2020-12-06 15:38

πŸ“’ bandicam_2020_11_16_09_58_22_573_INGLESE_TECNICO_AERONATICO_VIDEO.avi

0 0
2020-12-06 15:38

πŸ“’ bandicam_2020_12_01_18_02_12_086_MATEMATICA_SPORTELLO_RIPASSO_PER.avi

0 0
2020-12-06 15:38

πŸ“’ bandicam_2020_12_01_15_38_07_526_Meccanica_La_resistenza_indotta.avi

0 0
2020-12-06 15:38

πŸ“’ bandicam_2020_12_01_14_01_14_027_ITALIANO_RIPASSO_metrica_retorica.avi

0 0
2020-12-06 15:38

πŸ“’ bandicam_2020_12_01_11_30_21_175_STORIA_RIPASSO_APPROFONDIMENTO.avi

0 0
2020-12-06 15:38

πŸ“’ bandicam_2020_12_01_10_56_33_605_diritto_continuazione_di_alitalia.avi

0 0
2020-12-06 15:38

πŸ“’ bandicam_2020_12_01_09_16_23_914_EEA_pratico_nuova_esercitazione.avi

0 0
2020-12-06 15:38

πŸ“’ bandicam_2020_11_30_10_58_33_348_Navigazione_teoria_continuazione.avi

0 0
2020-12-06 15:38

πŸ“’ bandicam_2020_11_30_09_56_27_621_inglese_aeronautico_tecnico_INTERROGAZIONE.avi

0 0
2020-12-06 15:52

πŸ“’ bandicam_2020_11_30_09_11_30_248_diritto_fine_diritto_spaziale_parlare.avi

0 0
2020-12-06 15:52

πŸ“’ bandicam 2020-11-30 00-30-25-696.avi

0 0
2020-12-06 15:52

πŸ“’ bandicam_2020_11_28_11_06_05_423_Matematica_sportello_approfondimento.avi

0 0
2020-12-06 15:52

πŸ“’ bandicam_2020_11_27_09_52_55_765_matematica_esercizi_sul_dominio.avi

0 0
2020-12-06 15:52

πŸ“’ bandicam_2020_11_27_09_11_43_747_inglese_mini_test_sui_comparativi.avi

0 0
2020-12-06 15:52

πŸ“’ bandicam 2020-11-26 13-20-21-198 EEA revisione compito 2 min.avi

0 0
2020-12-06 15:52

πŸ“’ bandicam 2020-11-25 08-43-39-531 logistica pg 85.avi

0 0
2020-12-06 15:52

πŸ“’ bandicam 2020-11-24 15-43-37-043 Meccanica compito.avi

0 0
2020-12-06 15:52

πŸ“’ bandicam_2020_11_24_14_04_07_067_Storia_prima_lezione_ripasso_quello.avi

0 0
2020-12-06 15:52

πŸ“’ bandicam_2020_11_24_11_28_03_392_italiano_prima_lezione_conoscenza.avi

0 0
2020-12-06 16:13

πŸ“’ bandicam 2020-11-24 10-50-34-822 diritto.avi

0 0
2020-12-06 16:13

πŸ“’ bandicam 2020-11-24 10-07-57-023 eea dopo il compito.avi

0 0
2020-12-06 16:13

πŸ“’ bandicam 2020-11-17 11-43-36-227 MECCANICA.avi

0 0
2020-12-06 16:13

πŸ“’ bandicam 2020-11-17 10-58-14-074 DIRITTO.avi

0 0
2020-12-06 16:14

πŸ“’ bandicam 2020-11-17 09-18-58-701 EEA VIDEO SU CLASSROOM.avi

0 0
2020-12-06 16:14

πŸ“’ bandicam 2020-11-16 20-30-52-715.avi

0 0
2020-12-06 16:14

πŸ“’ bandicam 2020-11-16 10-57-52-987 nAVIGAZIONE TEST.avi

0 0
2020-12-06 16:14

πŸ“’ bandicam 2020-11-16 09-18-17-863 DIRITTO.avi

0 0
2020-12-06 16:14

πŸ“’ bandicam_2020_11_09_10_39_04_742_navigazione_teoria_prima_volta.avi

0 0
2020-12-06 16:14

πŸ“’ bandicam_2020_11_09_09_52_04_643_inglese_tecnico_audio_domande.avi

0 0
2020-12-06 16:30

πŸ“’ bandicam_2020_11_09_09_17_22_092_diritto_inutile_alitalia_ricerca.avi

0 0
2020-12-06 16:30

πŸ“’ bandicam_2020_11_06_11_32_26_915_rappresentanti_d'istituto_inutile.avi

0 0
2020-12-06 16:30

πŸ“’ bandicam_2020_11_06_10_52_08_818_matematica_le_disequazioni_di_2Β°.avi

0 0
2020-12-06 16:30

πŸ“’ bandicam_2020_11_05_09_54_22_547_matematica_la_divisione_e_la_potenza.avi

0 0
2020-12-06 16:30

πŸ“’ bandicam 2020-11-04 11-27-33-261.avi

0 0
2020-12-06 16:30

πŸ“’ bandicam 2020-11-03 15-18-49-004 solo for az.avi

0 0
2020-12-06 16:30

πŸ“’ bandicam 2020-11-03 11-30-34-306 meccanica teoria.avi

0 0
2020-12-06 16:30

πŸ“’ bandicam 2020-11-03 10-50-07-878 diritto.avi

0 0
2020-12-06 16:30

πŸ“’ bandicam_2020_11_03_09_14_18_814_elettrotecnica_laboratorio_e_teoria.avi

0 0
2020-12-06 16:30

πŸ“’ bandicam 2020-11-03 08-29-40-643 Logistica il mittente.avi

0 0
2020-12-06 16:41

πŸ“’ bandicam_2020_11_02_09_11_40_787_diritto_aree_permanentemente_vietate.avi

0 0
2020-12-06 16:41

πŸ“’ bandicam 2020-10-30 09-09-31-730_fixed.avi

0 0
2020-12-06 16:41

πŸ“’ bandicam 2020-10-30 09-09-31-730.avi

0 0
2020-12-06 16:41

πŸ“’ bandicam_2020_10_30_09_09_31_730_inglese_superlative_and_comparative.avi

0 0
2020-12-06 16:41

πŸ“’ bandicam 2020-10-27 15-36-12-526 meccanica.avi

0 0
2020-12-06 16:41

πŸ“’ bandicam 2020-10-27 10-52-29-734 diritto.avi

0 0
2020-12-06 16:41

πŸ“’ bandicam_2020_10_27_08_02_49_726_logistica_spiegazione_esercizio.avi

0 0
2020-12-06 16:41

πŸ“’ bandicam 2020-10-26 19-19-57-560_fixed.avi

0 0
2020-12-06 16:41

πŸ“’ bandicam 2020-10-26 19-19-57-560.avi

0 0
2020-12-06 16:41

πŸ“’ bandicam 2020-10-26 18-59-56-602.avi

0 0
2020-12-06 17:02

πŸ“’ bandicam 2020-10-23 14-58-42-535 meccanica.avi

0 0
2020-12-06 17:02

πŸ“’ bandicam_2020_10_23_10_53_35_000_matematica_i_numeri_complessi.avi

0 0
2020-12-06 17:02

πŸ“’ bandicam_2020_10_23_09_10_54_211_inglese_tecnico_runway_incursion.avi

0 0
2020-12-06 17:02

πŸ“’ bandicam_2020_10_21_10_40_34_780_scienze_della_navigazione_latitudine.avi

0 0
2020-12-06 17:02

πŸ“’ bandicam_2020_10_21_09_12_36_721matematica_i_numeri_immaginari,.avi

0 0
2020-12-06 17:02

πŸ“’ bandicam 2020-10-21 08-02-42-052 logistica interrogazione.avi

0 0
2020-12-06 17:02

πŸ“’ bandicam_2020_10_20_15_37_46_413_meccanica_aerodinamicita_sub_sonica.avi

0 0
2020-12-06 17:02

πŸ“’ bandicam 2020-10-20 10-49-46-430 diritto non ho seguito.avi

0 0
2020-12-06 17:02

πŸ“’ bandicam_2020_10_20_09_15_51_539_eea_laboratorio_tensione_di_picco.avi

0 0
2020-12-06 17:02

πŸ“’ bandicam_2020_10_20_08_36_52_455_LOGISTICA_SPIEGAZIONE_ESERCIZIO.avi

0 0
2020-12-06 17:13

πŸ“’ bandicam_2020_10_16_15_00_44_096_meccanica_ripasso_e_correzione.avi

0 0
2020-12-06 17:13

πŸ“’ bandicam_2020_10_16_11_07_12_666_matematica_correzione_esercizi.avi

0 0
2020-12-06 17:13

πŸ“’ bandicam_2020_10_16_09_13_54_756_technical_english_aeroporti_etc.avi

0 0
2020-12-06 17:13

πŸ“’ bandicam 2020-10-13 15-34-05-818 meccanica test ingresso.avi

0 0
2020-12-06 17:13

πŸ“’ bandicam 2020-10-13 08-35-00-312.avi

0 0
2020-12-06 17:13

πŸ“’ bandicam_2020_10_09_10_54_08_316_Matematica_IL_dominio_delle_funzioni.avi

0 0
2020-12-06 17:13

πŸ“’ bandicam_2020_10_09_09_46_44_661_meccanica_approfondimento_dinamica.avi

0 0
2020-12-06 17:13

πŸ“’ bandicam_2020_10_08_10_48_46_603_english_fluency_past_simple,_progressive.avi

0 0
2020-12-06 17:13

πŸ“’ bandicam 2020-10-06 08-35-17-673 logistica ripasso per test.avi

0 0
2020-12-06 17:13

πŸ“’ bandicam 2020-10-05 16-19-31-802.avi

0 0
2020-12-06 17:21

πŸ“’ bandicam 2020-10-05 15-38-19-874_fixed.avi

0 0
2020-12-06 17:21

πŸ“’ bandicam_2020_10_01_10_43_10_325_inglese_fluency_verbi_modali.avi

0 0
2020-12-06 17:21

πŸ“’ bandicam_2020_09_24_10_48_04_561_english_in_aeronautics_correction.avi

0 0
2020-12-06 17:21

πŸ“’ bandicam 2020-09-24 10-00-39-837 Italiano niente.avi

0 0
2020-12-06 17:21

πŸ“’ bandicam_2020_09_24_08_31_47_548_Navigazione_ripasso_strumenti.avi

0 0
2020-12-06 17:21

πŸ“’ bandicam 2020-09-23 08-47-28-772 logistica p3.avi

0 0
2020-12-06 17:21

πŸ“’ bandicam 2020-09-23 08-45-19-476.logistica p1avi

0 0
2020-12-06 17:21

πŸ“’ bandicam 2020-09-22 14-06-39-641.avi

0 0
2020-12-06 17:21

πŸ“’ bandicam 2020-09-16 08-48-42-592.avi

0 0
2020-12-06 17:21

πŸ“’ bandicam 2020-09-16 08-30-52-060_fixed.avi

0 0
2020-12-06 17:29

πŸ“’ bandicam 2020-06-08 06-00-56-482 matematica1.avi

0 0
2020-12-06 17:29

πŸ“’ bandicam 2020-06-08 06-00-56-482 matematica.avi

0 0
2020-12-06 17:29

πŸ“’ Air_Crash_Investigation_Mayday_S11_E12_The_Invisible_Plane_The_Linate.avi

0 0
2021-01-13 22:26

πŸ“’ bandicam_2020_12_15_08_36_07_660_Logistica_costi_di_investimeno.avi

1 0
2021-01-13 22:26

πŸ“’ bandicam_2020_12_14_14_00_50_508_verifica_di_navigazione_teoria.avi

1 0
2021-01-13 22:26

πŸ“’ bandicam_2020_12_14_09_55_07_263_inglese_interrogazione_Mandelli.avi

1 0
2021-01-13 22:26

πŸ“’ bandicam_2020_12_10_11_01_19_320_MATEMATICA_SOLO_GLI_ULTIMI_10_MIN.avi

1 0
2021-01-13 22:26

πŸ“’ bandicam_2020_12_10_10_13_16_658_Matematica_interrogazione_nulla.avi

1 0
2021-01-13 22:26

πŸ“’ bandicam_2020_12_09_18_39_35_203_Incontro_con_progetto_percorsi.avi

1 0
2021-01-13 22:26

πŸ“’ bandicam_2020_12_10_11_42_35_574_Meccanica_la_resistenza_indotta.avi

1 0
2021-01-13 22:28

🎬 file

1 0
2021-01-13 22:48

πŸ“’ bandicam_2020_12_11_12_15_44_207_Matematica_spiegazione_ruffini.avi

1 0
2021-01-13 22:48

πŸ“’ bandicam_2020_12_11_10_50_37_480_Italiano_Proemio_l'Orlando_furioso.avi

1 0
2021-01-13 22:48

πŸ“’ bandicam_2020_12_11_09_57_52_764_Formula_della_rotta_vera_dimostrazione.avi

1 0
2021-01-13 22:48

πŸ“’ bandicam 2020-12-11 08-50-25-921.avi

1 0
2021-01-13 22:48

πŸ“’ bandicam_2020_12_10_16_58_53_651_inglese_tecnico_aeronautics_Visual.avi

1 0
2021-01-13 22:48

πŸ“’ bandicam_2020_12_10_16_14_36_622_Logistica_interrogazione_e_parlato.avi

1 0
2021-01-13 22:48

πŸ“’ bandicam_2020_12_10_15_06_24_665_inglese_fluency_intterogative_indirette.avi

1 0
2021-01-13 22:48

πŸ“’ bandicam_2020_12_10_14_01_23_459_scienze_della_navigazione_teoria.avi

1 0
2021-01-13 22:48

πŸ“’ bandicam_2020_12_09_10_50_06_162_iTALIANO_ariosto_opere_e_storia.avi

1 0
2021-01-13 22:48

πŸ“’ bandicam 2020-12-09 09-49-56-991 storia.avi

1 0
2021-01-13 23:17

πŸ“’ bandicam_2020_12_03_15_09_18_204_Matematica_interrogazione_io_Cavallone.avi

1 0
2021-01-13 23:17

πŸ“’ bandicam_2020_12_03_14_08_19_526_EEA_amplificatori_operazionali.avi

1 0
2021-01-13 23:17

πŸ“’ bandicam_2020_12_03_10_07_32_052_PCTO_talent_decisioni_sul_futuro.avi

1 0
2021-01-13 23:17

πŸ“’ bandicam_2020_12_03_08_54_40_277_Navigazione_teoria_lossodromie.avi

1 0
2021-01-13 23:17

πŸ“’ bandicam_2020_12_02_13_58_41_444_PCTO_professione_e_competenze_del.avi

1 0
2021-01-13 23:17

πŸ“’ bandicam_2020_12_02_11_39_46_430_Italiano_suddivisione_in_sillabe.avi

1 0
2021-01-13 23:17

πŸ“’ bandicam_2020_12_02_09_18_35_319_storia_gli_strumenti_dello_storico.avi

1 0
2021-01-13 23:17

πŸ“’ bandicam_2020_12_02_08_29_42_363_logistica_interrogazione_cardamone.avi

1 0
2021-01-13 23:17

πŸ“’ bandicam_2020_12_04_11_42_07_480_italiano_analisi_di_un_testo_con.avi

1 0
2021-01-13 23:17

πŸ“’ bandicam_2020_12_04_10_07_05_893_Matematica_interrogazione_franci.avi

1 0
2021-01-13 23:38

πŸ“’ bandicam_2020_12_04_15_46_51_954_Navigazione_teoria_Rotte_lossodromiche.avi

1 0
2021-01-13 23:38

πŸ“’ bandicam_2020_12_04_15_12_49_379_meccanica_la_resistenza_indotta.avi

1 0
2021-01-13 23:38

πŸ“’ bandicam_2020_12_04_16_36_06_054_Navigazione_pratica_comunicazione.avi

1 0
2021-01-13 23:38

πŸ“’ bandicam_2020_12_01_18_02_12_086_MATEMATICA_SPORTELLO_RIPASSO_PER.avi

1 0
2021-01-13 23:38

πŸ“’ bandicam_2020_12_01_15_38_07_526_Meccanica_La_resistenza_indotta.avi

1 0
2021-01-13 23:38

πŸ“’ bandicam_2020_12_01_14_01_14_027_ITALIANO_RIPASSO_metrica_retorica.avi

1 0
2021-01-13 23:38

πŸ“’ bandicam_2020_12_01_11_30_21_175_STORIA_RIPASSO_APPROFONDIMENTO.avi

1 0
2021-01-13 23:38

πŸ“’ bandicam_2020_12_01_10_56_33_605_diritto_continuazione_di_alitalia.avi

1 0
2021-01-13 23:38

πŸ“’ bandicam_2020_12_01_09_16_23_914_EEA_pratico_nuova_esercitazione.avi

1 0
2021-01-13 23:38

πŸ“’ bandicam_2020_11_30_10_58_33_348_Navigazione_teoria_continuazione.avi

1 0
2021-01-14 00:04

πŸ“’ bandicam_2020_11_30_09_56_27_621_inglese_aeronautico_tecnico_INTERROGAZIONE.avi

1 0
2021-01-14 00:04

πŸ“’ bandicam_2020_11_30_09_11_30_248_diritto_fine_diritto_spaziale_parlare.avi

1 0
2021-01-14 00:04

πŸ“’ Air_Crash_Investigation_Mayday_S11_E12_The_Invisible_Plane_The_Linate.avi

1 0
2021-01-14 00:04

πŸ“’ bandicam 2020-11-30 00-30-25-696.avi

1 0
2021-01-14 00:04

πŸ“’ bandicam_2020_11_28_11_06_05_423_Matematica_sportello_approfondimento.avi

1 0
2021-01-14 00:04

πŸ“’ bandicam_2020_11_27_09_52_55_765_matematica_esercizi_sul_dominio.avi

1 0
2021-01-14 00:04

πŸ“’ bandicam_2020_11_27_09_11_43_747_inglese_mini_test_sui_comparativi.avi

1 0
2021-01-14 00:04

πŸ“’ bandicam_2020_11_25_09_20_32_157_ITALIANO_Ariosto_storia,_opere.avi

1 0
2021-01-14 00:04

πŸ“’ bandicam 2020-11-25 08-43-39-531 logistica pg 85.avi

1 0
2021-01-14 00:04

πŸ“’ bandicam_2020_11_26_15_10_13_127_Matematica_preparazione_all'_interrogazione.avi

1 0
2021-01-14 00:19

πŸ“’ bandicam_2020_11_24_14_04_07_067_Storia_prima_lezione_ripasso_quello.avi

1 0
2021-01-14 00:19

πŸ“’ bandicam 2020-11-24 15-43-37-043 Meccanica compito.avi

1 0
2021-01-14 00:19

πŸ“’ bandicam 2020-11-26 13-20-21-198 EEA revisione compito 2 min.avi

1 0
2021-01-14 00:19

πŸ“’ bandicam_2020_11_24_11_28_03_392_italiano_prima_lezione_conoscenza.avi

1 0
2021-01-14 00:19

πŸ“’ bandicam 2020-11-24 10-50-34-822 diritto.avi

1 0
2021-01-14 00:19

πŸ“’ bandicam 2020-11-24 10-07-57-023 eea dopo il compito.avi

1 0
2021-01-14 00:19

πŸ“’ bandicam_2020_11_17_08_33_28_587_LOGISTICA_IL_MITTENTE_E_IL_VETTORE.avi

1 0
2021-01-14 00:19

πŸ“’ bandicam_2020_11_18_08_30_37_293_Logistica_interrogazione_NATALI.avi

1 0
2021-01-14 00:19

πŸ“’ bandicam_2020_11_18_10_55_03_271_Navigazione_teoria_lossodromia.avi

1 0
2021-01-14 00:19

πŸ“’ bandicam 2020-11-16 10-57-52-987 nAVIGAZIONE TEST.avi

1 0
2021-01-14 00:37

πŸ“’ bandicam_2020_11_16_09_58_22_573_INGLESE_TECNICO_AERONATICO_VIDEO.avi

1 0
2021-01-14 00:37

πŸ“’ bandicam 2020-11-16 09-18-17-863 DIRITTO.avi

1 0
2021-01-14 00:37

πŸ“’ bandicam 2020-11-17 11-43-36-227 MECCANICA.avi

1 0
2021-01-14 00:37

πŸ“’ bandicam 2020-11-17 10-58-14-074 DIRITTO.avi

1 0
2021-01-14 00:37

πŸ“’ bandicam 2020-11-17 09-18-58-701 EEA VIDEO SU CLASSROOM.avi

1 0
2021-01-14 00:37

πŸ“’ bandicam_2020_11_18_12_07_01_428_Navigazione_pratica_ripasso_correzione.avi

1 0
2021-01-14 00:38

πŸ“’ DIRITTO_NON_HO_SEGUITO_Meccanica_aerodinamicitΓ _subsonica.rar

1 0
2021-01-14 00:38

πŸ“’ bandicam 2020-11-16 20-30-52-715.avi

1 0
2021-01-14 00:38

πŸ“’ bandicam_2020_11_09_10_39_04_742_navigazione_teoria_prima_volta.avi

1 0
2021-01-14 00:38

πŸ“’ bandicam_2020_11_09_09_52_04_643_inglese_tecnico_audio_domande.avi

1 0
2021-01-14 00:52

πŸ“’ bandicam_2020_11_09_09_17_22_092_diritto_inutile_alitalia_ricerca.avi

1 0
2021-01-14 00:52

πŸ“’ bandicam_2020_11_06_11_32_26_915_rappresentanti_d'istituto_inutile.avi

1 0
2021-01-14 00:52

πŸ“’ bandicam_2020_11_06_10_52_08_818_matematica_le_disequazioni_di_2Β°.avi

1 0
2021-01-14 00:52

πŸ“’ bandicam_2020_11_05_09_54_22_547_matematica_la_divisione_e_la_potenza.avi

1 0
2021-01-14 00:52

πŸ“’ bandicam 2020-11-04 11-27-33-261.avi

1 0
2021-01-14 00:52

πŸ“’ bandicam 2020-11-03 15-18-49-004 solo for az.avi

1 0
2021-01-14 00:52

πŸ“’ bandicam 2020-11-03 11-30-34-306 meccanica teoria.avi

1 0
2021-01-14 00:52

πŸ“’ bandicam 2020-11-03 10-50-07-878 diritto.avi

1 0
2021-01-14 00:52

πŸ“’ bandicam_2020_11_03_09_14_18_814_elettrotecnica_laboratorio_e_teoria.avi

1 0
2021-01-14 00:52

πŸ“’ bandicam 2020-11-03 08-29-40-643 Logistica il mittente.avi

1 0
2021-01-14 01:02

πŸ“’ bandicam_2020_11_02_09_11_40_787_diritto_aree_permanentemente_vietate.avi

1 0
2021-01-14 01:02

πŸ“’ bandicam 2020-10-30 09-09-31-730_fixed.avi

1 0
2021-01-14 01:02

πŸ“’ bandicam_2020_10_30_09_09_31_730_inglese_superlative_and_comparative.avi

1 0
2021-01-14 01:02

πŸ“’ bandicam 2020-10-30 09-09-31-730.avi

1 0
2021-01-14 01:02

πŸ“’ bandicam 2020-10-27 15-36-12-526 meccanica.avi

1 0
2021-01-14 01:02

πŸ“’ bandicam 2020-10-27 10-52-29-734 diritto.avi

1 0
2021-01-14 01:02

πŸ“’ bandicam_2020_10_27_08_02_49_726_logistica_spiegazione_esercizio.avi

1 0
2021-01-14 01:02

πŸ“’ bandicam 2020-10-26 19-19-57-560_fixed.avi

1 0
2021-01-14 01:02

πŸ“’ bandicam 2020-10-26 19-19-57-560.avi

1 0
2021-01-14 01:02

πŸ“’ bandicam 2020-10-26 18-59-56-602.avi

1 0
2021-01-14 01:20

πŸ“’ bandicam 2020-10-23 14-58-42-535 meccanica.avi

1 0
2021-01-14 01:20

πŸ“’ bandicam_2020_10_23_10_53_35_000_matematica_i_numeri_complessi.avi

1 0
2021-01-14 01:20

πŸ“’ bandicam_2020_10_23_09_10_54_211_inglese_tecnico_runway_incursion.avi

1 0
2021-01-14 01:20

πŸ“’ bandicam_2020_10_21_10_40_34_780_scienze_della_navigazione_latitudine.avi

1 0
2021-01-14 01:20

πŸ“’ bandicam_2020_10_21_09_12_36_721matematica_i_numeri_immaginari,.avi

1 0
2021-01-14 01:20

πŸ“’ bandicam 2020-10-21 08-02-42-052 logistica interrogazione.avi

1 0
2021-01-14 01:20

πŸ“’ bandicam_2020_10_20_15_37_46_413_meccanica_aerodinamicita_sub_sonica.avi

1 0
2021-01-14 01:20

πŸ“’ bandicam 2020-10-20 10-49-46-430 diritto non ho seguito.avi

1 0
2021-01-14 01:20

πŸ“’ bandicam_2020_10_20_09_15_51_539_eea_laboratorio_tensione_di_picco.avi

1 0
2021-01-14 01:20

πŸ“’ bandicam_2020_10_20_08_36_52_455_LOGISTICA_SPIEGAZIONE_ESERCIZIO.avi

1 0
2021-01-14 01:30

πŸ“’ PONTE DI DIODI ibrahim abd el moetti.avi

1 0
2021-01-14 01:30

πŸ“’ bandicam_2020_10_16_15_00_44_096_meccanica_ripasso_e_correzione.avi

1 0
2021-01-14 01:30

πŸ“’ bandicam_2020_10_16_11_07_12_666_matematica_correzione_esercizi.avi

1 0
2021-01-14 01:30

πŸ“’ bandicam_2020_10_16_09_13_54_756_technical_english_aeroporti_etc.avi

1 0
2021-01-14 01:30

πŸ“’ bandicam 2020-10-13 15-34-05-818 meccanica test ingresso.avi

1 0
2021-01-14 01:30

πŸ“’ bandicam 2020-10-13 08-35-00-312.avi

1 0
2021-01-14 01:30

πŸ“’ bandicam_2020_10_09_10_54_08_316_Matematica_IL_dominio_delle_funzioni.avi

1 0
2021-01-14 01:30

πŸ“’ bandicam_2020_10_09_09_46_44_661_meccanica_approfondimento_dinamica.avi

1 0
2021-01-14 01:30

πŸ“’ bandicam_2020_10_08_10_48_46_603_english_fluency_past_simple,_progressive.avi

1 0
2021-01-14 01:30

πŸ“’ bandicam 2020-10-06 08-35-17-673 logistica ripasso per test.avi

1 0
2021-01-14 01:42

πŸ“’ bandicam 2020-10-05 16-19-31-802.avi

1 0
2021-01-14 01:42

πŸ“’ bandicam 2020-10-05 15-38-19-874_fixed.avi

1 0
2021-01-14 01:42

πŸ“’ bandicam 2020-06-08 06-00-56-482 matematica.avi

1 0
2021-01-14 01:42

πŸ“’ bandicam 2020-06-08 06-00-56-482 matematica1.avi

1 0
2021-01-14 01:42

πŸ“’ bandicam_2020_10_01_10_43_10_325_inglese_fluency_verbi_modali.avi

1 0
2021-01-14 01:42

πŸ“’ bandicam_2020_09_24_10_48_04_561_english_in_aeronautics_correction.avi

1 0
2021-01-14 01:42

πŸ“’ bandicam 2020-09-24 10-00-39-837 Italiano niente.avi

1 0
2021-01-14 01:42

πŸ“’ bandicam_2020_09_24_08_31_47_548_Navigazione_ripasso_strumenti.avi

1 0
2021-01-14 01:42

πŸ“’ bandicam 2020-09-23 08-47-28-772 logistica p3.avi

1 0
2021-01-14 01:42

πŸ“’ bandicam 2020-09-23 08-45-19-476.logistica p1avi

1 0
2021-01-14 01:44

πŸ“’ bandicam 2020-09-22 14-06-39-641.avi

1 0
2021-01-14 01:44

πŸ“’ bandicam 2020-09-16 08-48-42-592.avi

1 0
2021-01-14 01:44

πŸ“’ bandicam 2020-09-16 08-30-52-060_fixed.avi

1 0
2021-01-14 01:44

πŸ“’ bandicam 2021-01-08 19-17-43-227.avi

1 0
2021-01-14 01:44

πŸ“’ bandicam 2021-01-08 19-15-10-621.avi

1 0
2021-01-14 01:44

πŸ“’ bandicam 2021-01-08 19-14-31-296.avi

1 0
2021-01-14 01:44

πŸ“’ bandicam 2021-01-04 17-32-57-234 EEA.avi

1 0
2021-01-14 01:44

🎬 file

1 0
2021-01-14 01:54

πŸ“’ bandicam 2020-12-21 15-32-47-012.avi

1 0
2021-01-14 01:54

πŸ“’ bandicam 2020-12-21 14-18-46-501.avi

1 0
2021-01-14 01:54

πŸ“’ bandicam 2020-12-21 11-39-07-104.avi

1 0
2021-01-14 01:54

πŸ“’ bandicam_2020_12_18_12_14_43_627_MATMATICA_ULTIMI_20_MIN_LE_Funzioni.avi

1 0
2021-01-14 01:54

πŸ“’ bandicam 2020-12-18 11-53-08-312 DIRITTO PARTE 2.avi

1 0
2021-01-14 01:54

πŸ“’ bandicam 2020-12-18 11-35-08-215 DIRITTO PARTE 1.avi

1 0
2021-01-14 01:54

πŸ“’ bandicam 2020-12-18 10-50-46-499 ITALIANO.avi

1 0
2021-01-14 01:54

πŸ“’ bandicam 2020-12-18 09-50-38-261 NAVIGAZIONE TEORIA.avi

1 0
2021-01-14 01:54

πŸ“’ bandicam 2020-12-18 08-30-06-421 EEA LABORTORIO.avi

1 0
2021-01-14 01:54

πŸ“’ bandicam_2020_12_17_17_03_19_140_inglese_tecnico_correzione_esercizi.avi

1 0
2021-01-14 02:09

πŸ“’ bandicam_2020_12_17_16_19_50_221_logistica_fine_con_il_capitolo.avi

1 0
2021-01-14 02:09

πŸ“’ bandicam 2020-12-17 15-01-28-194 inglese fluency da guardare.avi

1 0
2021-01-14 02:09

πŸ“’ bandicam_2020_12_17_14_07_45_250_SCIENZE_DELLA_NAVIGAZIONE_TEORIA.avi

1 0
2021-01-14 02:09

πŸ“’ bandicam_2020_12_17_11_30_01_887_meccanica_laboratorio_studiare.avi

1 0
2021-01-14 02:09

πŸ“’ bandicam 2020-12-17 10-57-28-859 matematica interrogazione.avi

1 0
2021-01-14 02:09

πŸ“’ bandicam 2020-12-17 09-53-43-574 matematica interrogazione.avi

1 0
2021-01-14 02:09

πŸ“’ bandicam_2020_12_11_08_29_15_072_EEA_CIRCUITO_CON_GLI_OPERAZIONALI.rar

1 0
2021-01-14 02:09

πŸ“’ bandicam_2020_12_15_17_05_08_724_Matematica_il_teorema_del_resto.avi

1 0
2021-01-14 02:09

πŸ“’ bandicam 2020-12-15 16-29-21-536 diritto.avi

1 0
2021-01-14 02:09

πŸ“’ bandicam_2020_12_15_15_43_08_015_scienze_della_navigazione_pratca.avi

1 0
2021-01-14 02:21

πŸ“’ bandicam_2020_12_15_14_45_06_217_inglese_fluency_interrogazione.avi

1 0
2021-01-14 02:21

πŸ“’ bandicam_2020_12_15_14_01_04_957_EEA_circuito_con_gli_operazionali.avi

1 0
2021-01-14 02:21

πŸ“’ bandicam_2020_12_15_11_31_38_275_SCIENZE_MOTORIE_prima_lezione_FAIR.avi

1 0
2021-01-14 02:21

πŸ“’ bandicam 2020-12-15 10-52-09-684 storia lezione FILIPPO II.avi

1 0
2021-01-14 02:22

πŸ“’ bandicam_2020_12_15_09_49_59_584_logistica_esercizio_sui_costi.avi

1 0
2021-01-14 02:22

πŸ“’ bandicam 2020-12-15 09-14-27-508 italiano testo parafrasi.avi

1 0