📂 خخخ 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2021-01-07 07:48

🖼 file

2 0
2021-01-22 05:45

🎬 file

3 0
2021-01-22 06:03

🎬 توجه توجه


توجه توجه
درمان فوق قطعی آبگوشتی درمان کرونا کشف شد .حتی این دارو از واکسن خود کوید ۱۹ نیز بهتر عمل کرده است ،آزمایش موفق سلول‌های بنیادی گوشت به روی گوشت برای درمان بیماران مبتلا به کرونا موفقیت های چشم گیری داشته میزان بقای بیمارانی که تلاش بریتانیا برای درمان قطعی آن ها به خرج داده کاملا رضایت بخش و تا به اینجا موفق عمل کرده است ، به امید بهبود تمامی مبتلایان به کوید ۱۹
بفرست واسه دوستات که عاشق این روش درمان میشن???
@rakiktv
3 0
2021-01-28 11:46

🎬 file

3 0