📂 Akrep 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2021-01-09 19:15

📒 Akrep_E01_Hardsub_480p.mkv


Akrep E01
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 01
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
2 0
2021-01-09 19:15

📒 Akrep_E01_Hardsub_720p.mkv


Akrep E01
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 01
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-01-09 19:15

🎬 Akrep E02


Akrep E02
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 02
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-01-09 19:15

🎬 Akrep E02


Akrep E02
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 02
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-01-09 19:16

📒 @turkfilmi_Akrep_E3_Hardsb_480p.mp4


Akrep E03
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 03
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-01-09 19:16

📒 @turkfilmi_Akrep_E3_Hardsb_720p.mkv


Akrep E03
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 03
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-01-09 19:16

🎬 Akrep E04


Akrep E04
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 04
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-01-09 19:17

🎬 Akrep E04


Akrep E04
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 04
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-01-09 19:18

🎬 Akrep E05


Akrep E05
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 05
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-01-09 19:18

🎬 Akrep E05


Akrep E05
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 05
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-01-17 11:48

🎬 Akrep E06


Akrep E06
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 06
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-01-17 11:48

🎬 Akrep E06


Akrep E06
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 06
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-01-24 12:02

🎬 Akrep E07


Akrep E07
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 07
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-01-24 12:02

🎬 Akrep E07


Akrep E07
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 07
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-01-30 13:10

📒 Akrep B08.480.mp4


Akrep E08
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 08
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-01-30 13:10

📒 Akrep B08.720.mp4


Akrep E08
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 08
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-02-13 17:14

🎬 Akrep E09


Akrep E09
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 09
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-02-13 17:14

🎬 Akrep E09


Akrep E09
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 09
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-02-13 17:14

🎬 Akrep E10


Akrep E10
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 10
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-02-13 17:14

🎬 Akrep E10


Akrep E10
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 10
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-02-20 12:38

🎬 Akrep E11


Akrep E11
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 11
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-02-20 12:38

🎬 Akrep E11


Akrep E11
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 11
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-02-27 15:09

🎬 Akrep E12


Akrep E12
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 12
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-02-27 15:09

🎬 Akrep E12


Akrep E12
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 12
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-03-26 17:20

🎬 Akrep E13


Akrep E13
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 13
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-03-26 17:20

🎬 Akrep E14


Akrep E14
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 14
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-03-26 17:20

🎬 Akrep E15


Akrep E15
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 15
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-03-26 17:20

🎬 Akrep E15


Akrep E15
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 15
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-03-26 17:20

🎬 Akrep E14


Akrep E14
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 14
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-03-26 17:20

🎬 Akrep E13


Akrep E13
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 13
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-04-03 21:12

🎬 Akrep E16


Akrep E16
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 16
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-04-03 21:12

🎬 Akrep E16


Akrep E16
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 16
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-04-10 17:14

🎬 Akrep E17


Akrep E17
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 17
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-04-10 17:14

🎬 Akrep E17


Akrep E17
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 17
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-04-26 05:01

🎬 Akrep E18


Akrep E18
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 18
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-04-26 05:01

🎬 Akrep E18


Akrep E18
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 18
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-04-26 05:01

🎬 Akrep E19


Akrep E19
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 19
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-04-26 05:01

🎬 Akrep E19


Akrep E19
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 19
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-05-08 10:44

🎬 Akrep E20


Akrep E20
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 20
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-05-08 10:44

🎬 Akrep E20


Akrep E20
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 20
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-05-08 17:37

🎬 Akrep E21


Akrep E21
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 21
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-05-08 17:37

🎬 Akrep E21


Akrep E21
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 21
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-06-14 01:52

🎬 Akrep E25


Akrep E25
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 25
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-06-14 01:52

🎬 Akrep E25


Akrep E25
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 25
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-06-14 01:52

🎬 Akrep E22


Akrep E22
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 22
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-06-14 01:52

🎬 Akrep E22


Akrep E22
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 22
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-06-14 01:52

🎬 Akrep E23


Akrep E23
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 23
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-06-14 01:52

🎬 Akrep E23


Akrep E23
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 23
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-06-14 01:52

🎬 Akrep E24


Akrep E24
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 24
🔍 كيفيت: 480p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0
2021-06-14 01:52

🎬 Akrep E24


Akrep E24
📺سـريال: Akrep
🎞 قسمت: 24
🔍 كيفيت: 720p WEB-DL
⏰ زمان پخش: شنبه
📝زیرنویس فارسی چسبیده 🇮🇷
#Akrep
‏🎬 @VipMovies63🎞
1 0