πŸ“‚ BiologΓ­a molecular 🌐 Public


Date File name πŸ“₯ πŸ’¬
2021-01-17 08:53

πŸ“’ Translation 4 Eukaryotes.flv

1 0
2021-01-17 08:53

πŸ“’ Translation 5 Animation.flv

1 0
2021-01-17 08:53

πŸ“’ Translation 3 Eukaryotes.mov

1 0
2021-01-17 08:53

πŸ“’ Translation 2 Prokaryotes.flv

1 0
2021-01-17 08:53

πŸ“’ Translation 1 Initiation.flv

1 0
2021-01-17 08:53

πŸ“’ Transcription regulated 2 Eukaryotes.flv

1 0
2021-01-17 08:53

πŸ“’ Transcription and Translation 7.flv

1 0
2021-01-17 08:53

πŸ“’ Transcription and Translation 6.flv

1 0
2021-01-17 08:53

πŸ“’ Transcription and Translation 5.flv

1 0
2021-01-17 08:53

πŸ“’ Transcription and Translation 3.flv

1 0
2021-01-17 08:57

πŸ“’ Transcription and Translation 1.flv

1 0
2021-01-17 08:57

πŸ“’ Transcription 5 TATA Binding Protein.flv

1 0
2021-01-17 08:57

πŸ“’ Transcription 4.flv

1 0
2021-01-17 08:57

πŸ“’ Transcription 3.flv

1 0
2021-01-17 08:57

πŸ“’ Transcription 1.flv

1 0
2021-01-17 08:57

πŸ“’ The Origin of Genes.flv

1 0
2021-01-17 08:57

πŸ“’ The LAC operon_2.flv

1 0
2021-01-17 08:57

πŸ“’ The LAC operon_2 (1).flv

1 0
2021-01-17 08:57

πŸ“’ The LAC operon_1.flv

1 0
2021-01-17 08:57

πŸ“’ The effect of signal molecules on transcription factors.flv

1 0
2021-01-17 08:57

πŸ“’ Signal Recognition Particle SRP in ER translocation.flv

1 0
2021-01-17 08:57

πŸ“’ Signal Recognition Particle SRP in bacterial secretion.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ Retrovirus Replication.mp4

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ Restriction enzymes_2.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ ReplicaciΓ³n del ADN.mp4

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ Plasmid cloning.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ PCR_3.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ PCR and Real-time PCR.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ Nucleotides pairing.mov

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ mRNA Splicing 4.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ mRNA Splicing 3.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ mRNA Splicing 3 (1).flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ mRNA Splicing 2.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ mRNA Splicing 1.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ mRNA Splicing 2 (1).flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ mRNA Processing 2.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ mRNA Processing 1.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ mRNA circularization.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ mRNA circularization (1).flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ Hepatitis C Virus life cycle.mp4

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ DNA replication 1.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ DNA regulated transcription.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ DNA oligonucleotides.mov

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ DNA molecular structure.mov

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ DNA microarrays.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ DNA chips (1).mov

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ DNA chips.mov

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ 6-Sequencing - PirosecuenciaciΓ³n.swf

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ Golgi - Protein Modification.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ Golgi - Constitutive Secretion.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ Gene Expression.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ From DNA to proteins.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ Eukariotic transcription_2.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ Eukariotic transcription_1.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ DNA Wrapping, Replication, Transcription, Translation 2.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ DNA Wrapping, Replication, Transcription, Translation 1.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ DNA Transcription and Translation.flv

1 0
2021-01-17 08:58

πŸ“’ DNA replication process.flv

1 0
2021-01-17 09:00

πŸ“’ 9-Sequencing - Illumina Sequencing Technology 2.mp4

1 0
2021-01-17 09:00

πŸ“’ 8-Sequencing - Illumina Sequencing Technology 1.mp4

1 0
2021-01-17 09:00

πŸ“’ 7-Sequencing - Roche 454 Flx System.mp4

1 0
2021-01-17 09:03

πŸ“’ 5-Sequencing - Helicos True Single Molecule Sequencing tSMS.mp4

1 0
2021-01-17 09:03

πŸ“’ 4-Sequencing - DNA dideoxy (Sanger) 3.mp4

1 0
2021-01-17 09:03

πŸ“’ 14-Sequencing - 1st, 2nd, and 3rd Generation Technologies.mp4

1 0
2021-01-17 09:03

πŸ“’ 13_Sequencing_Pacific_Biosciences_Single_Molecule_Real_Time_DNA.mp4

1 0
2021-01-17 09:03

πŸ“’ 12-Sequencing - Ion Torrentβ„’ RNA-Seq.mp4

1 0
2021-01-17 09:03

πŸ“’ 11-Sequencing - Ion Torrentβ„’ NGS technology.mp4

1 0
2021-01-17 09:03

πŸ“’ 10_Sequencing_Applied_Byosystems_SOLiD_DNA_Sequencing_by_Ligation.mp4

1 0
2021-01-17 09:03

πŸ“’ 1_Sequencing_Basic_concepts_on_Next_Generation_Sequencing_NGS.mp4

1 0