πŸ“‚ ProtecciΓ³n y etiologia 🌐 Public


Date File name πŸ“₯ πŸ’¬
2021-01-24 13:27

πŸ“’ Taxonomia PARA ESTUDIANTES.pptx

1 0
2021-01-24 13:27

πŸ“’ GANE ETIOLOGIA.xlsx

1 0
2021-01-24 13:27

πŸ“’ IMPRIMIR ETIOLOGIA.docx

1 0
2021-01-24 13:27

πŸ“’ Taxonomia de virus fitopatogenos.docx

1 0
2021-01-24 13:27

πŸ“’ Bacterias y nfitoplasmas.xlsx

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ 100_0225.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ examen.pdf

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ sintomas.pdf

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ Parcial Final Nematodos.pdf

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ Taxonomia PARA ESTUDIANTES.pptx

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ nnnn.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ sin-tc3adtulo-3.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ g.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ m.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ secundarios.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ aereos.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ sintomas-nematodos6.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ sintomas-nematodos-5.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ sintomas-nematodos-12.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ sintomas-nematodos-11.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ sin-tc3adtulo-2dsd.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ sffff.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ importancia-general-de-los-nematodos.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ ciclo d evida2.JPG

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ biologico ciclo.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ Tylenchoidae y criconematoidae.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ 3.JPG

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ 2.JPG

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ 1.JPG

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ Heteroderidae.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ Pratylenchidae.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ Hoplolaimidae.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ Tylenchida y Aphelenchida.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ secernentea y adenophorea.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ semi endoparasitos.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ 7 caracteristicas.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ preguntas del parcial.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ endoparasitos.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ ectoparasito.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ habitos alimenticios.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ Dimorfismo sexual.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ tipos de reproduccion.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ el huevo.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ cICLO DE VIDA.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ IMG_0465.JPG

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ IMAGEN DE NEMATODO.jpg

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ IMG_0464.JPG

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ IMG_0462.JPG

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ IMG_0463.JPG

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ sintomas resumen.pdf

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ Nematodos Reproduccion.pdf

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ IMG_0466.JPG

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ nematodos clase de enfermedades.pdf

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ Nematodos 1.pdf

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ nematodos_morfologia.pdf

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ clase 5 etiologia.pdf

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ clase 4 etiologia.pdf

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ clase 3 etiologia.pdf

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ clase 2 etiologia.pdf

1 0
2021-01-24 13:28

πŸ“’ clase 1 Etiologia.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Bacterias y Fitoplasmas.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ BACTERIAS.docx

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ protecciΓ³n vegetal Bacterias 2015.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ PARCIAL 2 HONGOS PROTECCION VEGETAL RESUELTO.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ PARCIAL 2 HONGOS PROTECCION VEGETAL.odt

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ PARCIAL 2 HONGOS PROTECCION sin resolver.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ EXCEL QUIMICOS.ods

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Proteccion vegetal HONGOS parte 2.odt

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Proteccion vegetal HONGOS parte 1.odt

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Clase 1 Fitoproteccion Hongos.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Clase 4 Fitoproteccion Hongos.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Clase 3 Fitoproteccion Hongos.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Clase 2 Fitoproteccion Hongos.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ 2.jpg

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ 3.jpg

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ 1.jpg

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ LISTADO DE HONGOS.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ EXCEL QUIMICOS.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ document.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ v36n138a05.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Agronomia18(2)_4.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ arc058(03)236-257.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ revista34-2.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Lunazul39_11.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Agronomia21(1)_4.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Agronomia20(2)_4.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ evaluacion_de_medios_de_diseminacion_de_nematodos_fitoparasitos.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ manejo_integrado_de_nematodos_fitopatogenos_en_platano_dominico.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ EFECTO_In_vitro_DE_Purpureocillium_lilacinum_Y_Pochonia_chlamydosporia.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Efecto_de_la_limpieza_sanitaria_de_cormos_de_platano_sobre_nematodos.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Unidad_I._La_Computadora.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Documento de repaso.doc

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Clase 1 Fitoproteccion nematodos.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Clase 2 Nematodos.pdf

1 0
2021-01-24 13:29

πŸ“’ Programa.pdf

1 0