📂 تریدر 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2021-07-10 11:26

🎬 07-ساختار بازارهای مالی - دوره پرایس اکشن حسینی فایننس


07-ساختار بازارهای مالی - دوره پرایس اکشن حسینی فایننس

#حسینی
#پرایس_اکشن

قیمت: 8 میل...

توضیحات:
https://www.bestieideas.com/price-action-hoseini-finance-free/


@Bestieideas
1 0
2021-07-10 11:26

🎬 08- کندل استیک ها الگوهای تک کندلی


08- کندل استیک ها الگوهای تک کندلی

#حسینی
#پرایس_اکشن

قیمت: 8 میل...

توضیحات:
https://www.bestieideas.com/price-action-hoseini-finance-free/


@Bestieideas
1 0