📂 ح.س.ی.ن.ی شیاد 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2021-08-08 08:34

🎬 قسمت اول - پیش بینی و تحلیل اقتصادی سال ۱۴۰۰


قسمت اول - پیش بینی و تحلیل اقتصادی سال ۱۴۰۰
3 0
2021-08-08 08:37

🎬 19_مولتی تایم فریم


19_مولتی تایم فریم
3 0
2021-08-08 08:37

🎬 23. ورود به معامله


23. ورود به معامله
4 0
2021-08-08 08:37

🎬 24. معاملات با درصد برنده بالا


24. معاملات با درصد برنده بالا
3 0
2021-08-08 08:42

🎬 قسمت دوم - پیش بینی و تحلیل اقتصادی سال ۱۴۰۰👆


قسمت دوم - پیش بینی و تحلیل اقتصادی سال ۱۴۰۰👆
2 0