📂 فیزیک یحیوی 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2021-09-09 08:37

📒 یحیوی دوازدهم ۱ .png


#طرح_درس_فیزیک_یحیوی_دوازدهم_1400©🎥❕جلسه۱.۱. ۱.۲
©🎥❕جلسه۲
©🎥❕جلسه۳
©🎥❕جلسه۴
©🎥❕جلسه۵
©🎥❕جلسه۶
©🎥❕جلسه۷
©🎥❕جلسه۸
©🎥❕جلسه۹
©🎥❕جلسه۱۰
©🎥❕جلسه۱۱
©🎥❕جلسه۱۲
©🎥❕جلسه۱۳
©🎥❕جلسه۱۴
©🎥❕جلسه۱۵
©🎥❕جلسه۱۶
©🎥❕جلسه۱۷
©🎥❕جلسه۱۸
©🎥❕جلسه۱۹
©🎥❕جلسه۲۰
©🎥❕جلسه۲۱
©🎥❕جلسه۲۲
©🎥❕جلسه۲۳
©🎥❕جلسه۲۴
©🎥❕جلسه۲۵
©🎥❕جلسه۲۶
©🎥❕جلسه۲۷
©🎥❕جلسه۲۸
©🎥❕جلسه۲۹
©🎥❕جلسه۳۰

جلسه ۱ ویژه ریاضی‌سقوط‌آزاد


جزوات و تکالیف
جزوه۲۳نوسان
جزوع۲۳نوسان‌تکمیل
جزوه۲۴
جزوه ۲۵
جزوه۲۶
جزوه۲۷
1 0
2021-09-09 08:39

🎬 🎥جلسه 24 پایه


🎥جلسه 24 پایه
📔درس‌ فیزیک
👨‍🏫دبیر یحیوی
👓مبحث ادامه جریان

©ارائه شده توسط تیم کپی کنکور©
1 0