📂 ماز 🌐 Public


Date File name 📥 💬
2021-10-14 10:08

📒 قلمچی 12ا.pdf


آزمون #قلمچی ۱۸ تیر ۱۴۰۰?
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #انسانی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅
? آزمون تعیین سطح ۱ - تابستان

?مرجع دانلود تمام آزمون‌ها:
@Azmoonha_Azmayeshi?‍?
1 0
2021-10-14 10:11

📒 Biomaze.mp4


?کلاس #پیشرفته_زیست
☑️ جلسه ۱ پارت اول
? @MazeFree
1 0
2021-10-14 10:11

📒 Biomaze.mp4


?کلاس #پیشرفته_زیست
☑️ جلسه ۱ پارت دوم
? @MazeFree
2 0
2021-10-14 10:11

📒 Biomaze.mp4


?کلاس #پیشرفته_زیست
☑️ جلسه ۲ پارت اول
? @MazeFree
1 0
2021-10-14 10:11

📒 Biomaze.mp4


?کلاس #پیشرفته_زیست
☑️ جلسه ۲ پارت دوم
? @MazeFree
1 0
2021-10-14 10:11

📒 990711.pdf


☑️جزوه جلسه ۱ #پیشرفته_زیست
? @MazeFree
1 0
2021-10-14 10:11

📒 990809-q .pdf


☑️جزوه جلسه ۲ #پیشرفته_زیست
? @MazeFree
1 0
2021-10-14 10:11

📒 @BankFilmkonkor.zip


آزمون های زیست یازدهم ماز 98 نظامجدید
@BankFilmkonkor
1 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز دوازدهم تجربی.pdf


?آزمون #ماز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
?مرحله ۱۵ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅

?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?@Azmoonha_Azmayeshi
12 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز-99تجربی.rar


? #پک_جمعبندی 6
? آزمون #جامع مشابه کنکور
? مؤسسه #ماز - سال 99
? مخصوص #دوازدهم
? رشته: #تجربی ?
@Azmoonha_Azmayeshi?‍?
?جامع(۱) ۸ مرداد ۹۹
?جامع(۲) ۱۵ مرداد ۹۹
?جامع(۳) ۲۲ مرداد ۹۹
4 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز دوازدهم تجربی.pdf


?آزمون #ماز ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
?مرحله ۱۴ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅

?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?@Azmoonha_Azmayeshi
6 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز دوازدهم ریاضی.pdf


?آزمون #ماز ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
?مرحله ۱۳ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #ریاضی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅

?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?@Azmoonha_Azmayeshi
4 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز دوازدهم تجربی.pdf


?آزمون #ماز ۱۸ فروردین ۱۴۰۰
?مرحله ۱۳ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅

?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?@Azmoonha_Azmayeshi
5 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز دوازدهم تجربی.pdf


?آزمون #ماز ۵ فروردین ۱۴۰۰
?مرحله ۱۲ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅

?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?@Azmoonha_Azmayeshi
6 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز زیست 12 تجربی.pdf


?آزمون #ماز ۵ فروردین ۱۴۰۰
?مرحله ۱۵ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم / درس زیست
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅

?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?@Azmoonha_Azmayeshi
1 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز دوازدهم تجربی.pdf


?آزمون #ماز ۲۰ اسفند ۹۹
?مرحله ۱۱ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅

?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?@Azmoonha_Azmayeshi
8 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز دوازدهم تجربی.pdf


?آزمون #ماز ۶ اسفند ۹۹
?مرحله ۱۰ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅

?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
❤️@Azmoonha_Azmayeshi
1 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز دوازدهم تجربی.pdf


?آزمون #ماز ۲۲ بهمن ۹۹
?مرحله ۹ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅


?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?‍?https://t.me/joinchat/AAAAAFcHr_Ks7QeKP4aRoA

? رمز فایل (ضربه بزنید):??
@Azmoonha_Azmayeshi
2 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز دوازدهم تجربی.pdf


?آزمون #ماز ۸ بهمن ۹۹
?مرحله ۸ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅


?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?‍?https://t.me/joinchat/AAAAAFcHr_Ks7QeKP4aRoA

? رمز فایل (ضربه بزنید):??
@Azmoonha_Azmayeshi
3 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز دوازدهم تجربی.pdf


?آزمون #ماز ۱۷ دی ۹۹
?مرحله ۷ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅


?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?‍?https://t.me/joinchat/AAAAAFcHr_Ks7QeKP4aRoA

? رمز فایل (ضربه بزنید):??
@Azmoonha_Azmayeshi
4 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز دوازدهم تجربی.pdf


?آزمون #ماز ۱۷ دی ۹۹
?مرحله ۷ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅


?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?‍?https://t.me/joinchat/AAAAAFcHr_Ks7QeKP4aRoA

? رمز فایل (ضربه بزنید):??
@Azmoonha_Azmayeshi
2 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز دوازدهم تجربی.pdf


?آزمون #ماز ۲۶ آذر ۹۹
?مرحله ۶ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅


?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?‍?https://t.me/joinchat/AAAAAFcHr_Ks7QeKP4aRoA

? رمز فایل (آیدی کانال):??
@Azmoonha_Azmayeshi
1 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز دوازدهم تجربی.pdf


?آزمون #ماز ۱۲ آذر ۹۹
?مرحله ۵ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅


?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?‍?https://t.me/joinchat/AAAAAFcHr_Ks7QeKP4aRoA

? رمز فایل (آیدی کانال):??
@Azmoonha_Azmayeshi
2 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز دوازدهم تجربی.pdf


?آزمون #ماز ۲۸ آبان ۹۹
?مرحله ۴ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅


?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?‍?https://t.me/joinchat/AAAAAFcHr_Ks7QeKP4aRoA

? رمز فایل (آیدی کانال):??
@Azmoonha_Azmayeshi
2 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز 12 تجربی مرحله3.pdf


?آزمون #ماز ۱۴ آبان ۹۹
?مرحله ۳ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅


?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?‍?https://t.me/joinchat/AAAAAFcHr_Ks7QeKP4aRoA

? File Password:
@Azmoonha_Azmayeshi
4 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز 12 تجربی مرحله3.pdf


?آزمون #ماز ۱۴ آبان ۹۹
?مرحله ۳ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅


?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?‍?https://t.me/joinchat/AAAAAFcHr_Ks7QeKP4aRoA

? File Password:
@Azmoonha_Azmayeshi
1 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز 12 تجربی مرحله2.pdf


?آزمون #ماز ۳۰ مهر ۹۹
?مرحله ۲ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅


?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?‍?https://t.me/joinchat/AAAAAFcHr_Ks7QeKP4aRoA
3 0
2021-10-14 10:11

📒 ماز دوازدهم تجربی .pdf


?آزمون #ماز ۱۶ مهر ۹۹
?مرحله ۱ مخصوص کنکور ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅


?‌ تمام آزمونهای آزمایشی دیگر:
?‍?https://t.me/joinchat/AAAAAFcHr_Ks7QeKP4aRoA
3 0
2021-10-14 10:17

📒 12T.pdf


آزمون 17 مهر ماه 1400 #بیوموز
سوال دوازدهم تجربی

? @biomoze ?
1 0
2021-10-14 11:11

📒 12T.pdf


آزمون #ماز ۲۱ مهر ۱۴۰۰
مرحله۵ مخصوص کنکور ۱۴۰۱
#دوازدهم #تجربی
#پاسخ تشریحی

https://t.me/joinchat/Vwev8qztB4o_hpGg
2 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 5


? جلسه 5
✅ مبحث: گوارش و فصل 1 دوازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 6 پارت 1


? جلسه 6 پارت 1
✅ مبحث: ادامه گوارش
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 6 پارت 2


? جلسه 6 پارت 2
✅ مبحث: ادامه گوارش
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 7 پارت 1


? جلسه 7 پارت 1
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 7 پارت 2


? جلسه 7 پارت 2
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 8 پارت 1


? جلسه 8 پارت 1
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 8 پارت 2


? جلسه 8 پارت 2
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 9 پارت 1


? جلسه 9 پارت 1
✅ مبحث: گوارش
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 9 پارت 2


? جلسه 9 پارت 2
✅ مبحث: گوارش
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 10 پارت 1


? جلسه 10 پارت 1
✅ مبحث: قسمت آخر گوارش
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 10 پارت 2


? جلسه 10 پارت 2
✅ مبحث: فصل 2 دوازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 11 پارت 1


? جلسه 11 پارت 1
✅ مبحث: ادامه فصل 2 دوازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 11 پارت 2


? جلسه 11 پارت 2
✅ مبحث: ادامه فصل 2 دوازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 12 پارت 1


? جلسه 12 پارت 1
✅ مبحث: فصل 2 دوازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 12 پارت 2


? جلسه 12 پارت 2
✅ مبحث: فصل 2 دوازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 13 پارت 1


? جلسه 13 پارت 1
✅ مبحث: فصل 2 دوازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 13 پارت 2


? جلسه 13 پارت 2
✅ مبحث: فصل 2 دوازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 13 پارت 3


? جلسه 13 پارت 3
✅ مبحث: فصل 3 دهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 14 پارت 1


? جلسه 14 پارت 1
✅ مبحث: فصل 3 دهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 14 پارت 2


? جلسه 14 پارت 2
✅ مبحث: فصل 3 دهم + فصل 2 دوازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 15 پارت 1


? جلسه 15 پارت 1
✅ مبحث: فصل 3 دهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 15 پارت 2


? جلسه 15 پارت 2
✅ مبحث: فصل 3 دهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 16 پارت 1 (جبرانی)


? جلسه 16 پارت 1 (جبرانی)
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 16 پارت 2 (جبرانی)


? جلسه 16 پارت 2 (جبرانی)
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 17 پارت 1


? جلسه 17 پارت 1
✅ مبحث: قسمت آخر فصل 2 دوازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 17 پارت 2


? جلسه 17 پارت 2
✅ مبحث: فصل 4 دهم (قلب)
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 18 پارت 1


? جلسه 18 پارت 1
✅ مبحث: قلب
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 18 پارت 2


? جلسه 18 پارت 2
✅ مبحث: قلب
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 19 پارت 1


? جلسه 19 پارت 1
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

🎬 ? جلسه 19 پارت 2


? جلسه 19 پارت 2
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

📒 گروه آموزشی ماز_2.ts


? جلسه۲۰ پارت ۱
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

📒 گروه آموزشی ماز.ts


? جلسه ۲۰پارت۲
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

📒 گروه آموزشی ماز_3.ts


? جلسه 21قسمت اول
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

📒 گروه آموزشی ماز_4.ts


? جلسه 21قسمت دوم
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

📒 گروه آموزشی ماز_5.ts


? جلسه 22 (جبرانی)
✅ مبحث: قلب
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

📒 گروه آموزشی ماز_6.ts


? جلسه ۲۳پارت اول
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

📒 گروه آموزشی ماز_7.ts


? جلسه 23پارت دوم
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

📒 گروه آموزشی ماز_8.ts


? جلسه 23 پارت سوم
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

📒 گروه آموزشی ماز_9.ts


? جلسه ۲۳ پارت چهارم
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

📒 maz.j24part1.ts


? جلسه 24part1
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

📒 24part2.ts


? جلسه 24part2
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:19

📒 maz.j25.part1.ts


? جلسه 25part1
✅ مبحث: فصل 4 دوازدهم گفتار 1
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 25part2.ts


? جلسه 25part2
✅ مبحث: فصل 4 دوازدهم گفتار 1
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 zist-j13.pdf

1 0
2021-10-22 16:20

📒 zist-j19-1.pdf

1 0
2021-10-22 16:20

📒 zist-j1.pdf

1 0
2021-10-22 16:20

📒 genetic.pdf

1 0
2021-10-22 16:20

📒 genetic.rar

1 0
2021-10-22 16:20

📒 zist-j20.pdf

1 0
2021-10-22 16:20

📒 @Lion_konkor (26-1).mp4


? جلسه ۲۶ پارت اول
✅مبحث : فصل 4 دوازدهم گفتار 2
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 @Lion_konkor (26-2).mp4


? جلسه ۲۶ پارت دوم
✅ مبحث: فصل 4 دوازدهم گفتار 2
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 @Lion_konkor (27-1).mp4


? جلسه ۲۷ پارت اول
✅ مبحث: اتمام گفتار 2 فصل 4 دوازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 @Lion_konkor (27-2).mp4


? جلسه ۲۷ پارت دوم
✅ مبحث: اتمام گفتار 2 فصل 4 دوازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 @Lion_konkor (28).mp4


? جلسه ۲۸ (جبرانی)
✅ مبحث: گفتار 2 و 3 از فصل گردش خون
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 @Lion_konkor (29-1).mp4


? جلسه ۲۹ پارت اول
✅ مبحث: فصل 4 دوازدهم بخش پایانی
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 @Lion_konkor (29-2).mp4


? جلسه ۲۹ پارت دوم
✅ مبحث: فصل 4 دهم گویچه های خونی
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 Maz_30-1 @lion_konkor .mp4


? جلسه ۳۰ پارت اول
✅ مبحث: فصل 5 دهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 Maz_30-2 @lion_konkor .mp4


? جلسه ۳۰ پارت دوم
✅ مبحث: فصل 5 دهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 (۱-۱) @lion_konkor.mp4


? جلسه 1 پارت اول
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_حل_تست_پیشرفته_زیست_شناسی
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 (۱-۲) @lion_konkor.mp4


? جلسه 1 پارت دوم
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_حل_تست_پیشرفته_زیست_شناسی
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 (2-1) @lion_konkor.mp4


? جلسه ۲ پارت اول
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_حل_تست_پیشرفته_زیست_شناسی
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 (2-2) @lion_konkor.mp4


? جلسه ۲ پارت دوم
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_حل_تست_پیشرفته_زیست_شناسی
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 (3-1) @lion_konkor.mp4


? جلسه ۳ پارت اول
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_حل_تست_پیشرفته_زیست_شناسی
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 (3-2) @lion_konkor.mp4


? جلسه ۳ پارت دوم
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_حل_تست_پیشرفته_زیست_شناسی
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 (3-3) @lion_konkor.mp4


? جلسه ۳ پارت سوم
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_حل_تست_پیشرفته_زیست_شناسی
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 (4-1) @lion_konkor.mp4


? جلسه ۴ پارت اول
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_حل_تست_پیشرفته_زیست_شناسی
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 (4-2) @lion_konkor.mp4


? جلسه ۴ پارت دوم
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_حل_تست_پیشرفته_زیست_شناسی
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۳۱ پارت اول


? جلسه ۳۱ پارت اول
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۳۱ پارت دوم


? جلسه ۳۱ پارت دوم
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۳۲ پارت ۱


? جلسه ۳۲ پارت ۱
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۳۲ پارت ۲


? جلسه ۳۲ پارت ۲
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۳۳


? جلسه ۳۳
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۱ جمعبندی پارت ۱


? جلسه ۱ جمعبندی پارت ۱
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #جمعبندی_کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۱ جمعبندی پارت ۲


? جلسه ۱ جمعبندی پارت ۲
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #جمعبندی_کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۱ جمعبندی پارت ۳


? جلسه ۱ جمعبندی پارت ۳
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #جمعبندی_کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۳۴ پارت ۱


? جلسه ۳۴ پارت ۱
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۳۴ پارت ۲


? جلسه ۳۴ پارت ۲
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۵ پارت ۱


? جلسه ۵ پارت ۱
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_حل_تست_پیشرفته_زیست_شناسی
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۵ پارت ۲


? جلسه ۵ پارت ۲
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_حل_تست_پیشرفته_زیست_شناسی
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۲ جمعبندی پارت ۱


? جلسه ۲ جمعبندی پارت ۱
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #جمعبندی_کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۲ جمعبندی پارت ۲


? جلسه ۲ جمعبندی پارت ۲
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #جمعبندی_کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۳۵ پارت ۱


? جلسه ۳۵ پارت ۱
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۳۵ پارت ۲


? جلسه ۳۵ پارت ۲
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۳ جمعبندی پارت ۱


? جلسه ۳ جمعبندی پارت ۱
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #جمعبندی_کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۳ جمعبندی پارت ۲


? جلسه ۳ جمعبندی پارت ۲
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #جمعبندی_کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۳ جمعبندی پارت ۳


? جلسه ۳ جمعبندی پارت ۳
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #جمعبندی_کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۴ جمعبندی پارت ۱


? جلسه ۴ جمعبندی پارت ۱
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #جمعبندی_کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۴ جمعبندی پارت ۲


? جلسه ۴ جمعبندی پارت ۲
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #جمعبندی_کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 @LION_KONKOR .rar


? جزوه جلسه ۱ تا ۴
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #جزوه_جمعبندی_کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 35.mp4.1


? جلسه ۳۵ پارت ۱
✅ مبحث: فصل ۵ دوازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 35.2.mp4.2


? جلسه ۳۵ پارت ۲
✅ مبحث: فصل ۵ دوازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
2 0
2021-10-22 16:20

📒 1.1.mp4


? جلسه ۱ پارت ۱
✅ مبحث: فصل یک یازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 1.2.mp4


? جلسه ۱ پارت ۲
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 2.1.mp4


? جلسه ۲ پارت ۱
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 2.2.mp4


? جلسه ۲ پارت ۲
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 3.1.mp4


? جلسه ۳ پارت ۱
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 3.2.mp4


? جلسه ۳ پارت ۲
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 4.mp4


? جلسه ۴
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 5.mp4


? جلسه ۵
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 6.mp4


? جلسه ۶
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 5.mp4


? جلسه ۵
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 6.mp4


? جلسه ۶
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 7.mp4


? جلسه ۷
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 36.mp4


? جلسه ۳۶
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 37.1


? جلسه ۳۷ پارت ۱
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 37.2


? جلسه ۳۷ پارت ۲
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 @LION_KONKOR 38.mp4


? جلسه ۳۸
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۳۹ پارت ۱


? جلسه ۳۹ پارت ۱
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

🎬 ? جلسه ۳۹ پارت ۲


? جلسه ۳۹ پارت ۲
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 40.1


? جلسه ۴۰ پارت ۱
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 40.2


? جلسه ۴۰ پارت ۲
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:20

📒 40.3


? جلسه ۴۰ پارت ۳
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 6.mp4


? جلسه ۶ حل تست پیشرفته
✅ مبحث: فصل ۵ دوازدهم+ گفتار یک فصل ۶ دوازدهم+فصل۲ یازدهم
◀️ دوره جامع #کلاس_حل_تست_پیشرفته_زیست_شناسی
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 41.mp4


? جلسه ۴۱
✅ مبحث:
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 42.1.mp4


? جلسه ۴۲ پارت ۱
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 42.2.mp4


? جلسه ۴۲ پارت ۲
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 43.1.mp4


? جلسه ۴۳ پارت ۱
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 43.2.mp4


? جلسه ۴۳ پارت ۲
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 45.1.mp4


? جلسه ۴۵ پارت ۱
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 45.2.mp4


? جلسه ۴۵ پارت ۲
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 46.1.mp4


? جلسه ۴۶ پارت ۱
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 46.2.mp4


? جلسه ۴۶ پارت ۲
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 47.1.mp4


? جلسه ۴۷ پارت ۱
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 47.2.mp4


? جلسه ۴۷ پارت ۲
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 48.1.mp4


? جلسه ۴۸ پارت ۱
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 48.2.mp4


? جلسه ۴۸ پارت ۲
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 2.mp4


? تدریس آفلاین فصل ۶ یازدهم
? جلسه ۲
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 3.mp4


? تدریس آفلاین فصل ۶ یازدهم
? جلسه ۳
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 4.mp4


? تدریس آفلاین فصل ۶ یازدهم
? جلسه ۴
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 5.mp4


? تدریس آفلاین فصل ۶ یازدهم
? جلسه ۵
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 6.mp4


? تدریس آفلاین فصل ۶ یازدهم
? جلسه ۶
◀️ دوره جامع #کلاس_سالیانه_1400
? زیست جامع اساتید خیراندیش+فرهمندنیا
? موسسه ماز
? نظام جدید ویژه کنکور 1400

? @LION_KONKOR
1 0
2021-10-22 16:21

📒 1.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 2.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 3.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 4.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 5.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 1.mp4


کارگاه گیاهی
1 0
2021-10-22 16:21

📒 2.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 3.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 4.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 5.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 6.mp4


ادامه گیاهی
1 0
2021-10-22 16:21

📒 7.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 8.mp4


گیاهی
1 0
2021-10-22 16:21

📒 9.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 10.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 11.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 12.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 8.mp4


حل تست پیشرفته
1 0
2021-10-22 16:21

📒 1.mp4


کارگاه جانوری
1 0
2021-10-22 16:21

📒 2.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 3.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 4.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 49.mp4


جلسه۴۹ سالیانه
1 0
2021-10-22 16:21

📒 50.1.mp4


سالیانه
1 0
2021-10-22 16:21

📒 50.2.mp4

1 0
2021-10-22 16:21

📒 1.mp4


آفلاین فصل حرکت
1 0
2021-10-22 16:21

📒 2.mp4


آفلاین فصل حرکت
1 0
2021-10-22 16:21

📒 3.mp4


آفلاین فصل حرکت
1 0
2021-10-22 16:21

📒 4.mp4


آفلاین فصل حرکت
1 0
2021-10-22 16:21

📒 5.mp4


آفلاین فصل حرکت
1 0
2021-10-22 16:21

📒 5.mp4


ادامه کارگاه جانوری
1 0
2021-10-22 16:21

📒 6.mp4


ادامه کارگاه جانوری
1 0
2021-10-22 16:21

📒 7.mp4


ادامه کارگاه جانوری
1 0
2021-10-22 16:21

📒 13.mp4


ادامه کارگاه گیاهی
1 0
2021-10-22 16:21

📒 14.mp4


ادامه کارگاه گیاهی
1 0
2021-10-22 16:21

📒 15.mp4


ادامه کارگاه گیاهی
1 0
2021-10-22 16:21

📒 51.mp4


سالیانه
1 0
2021-10-22 16:29

📒 @kotob_land.zip


? جزوه خفن ادبیات #عبدالله_زاده ماز
▫️مبحث قرابت معنایی?
▫️جامع
▫️ویژه کنکور 1401

?کتب لند تا آخرش همراهتونه✨

?
1 0
2021-10-22 16:29

📒 @kotob_land.zip


? جزوه کامل ادبیات #عبدالله_زاده ماز
▫️مبحث زبان فارسی و دستور?
▫️جامع
▫️ویژه کنکور 1401

?کتب لند تا آخرش همراهتونه✨

?
1 0
2021-10-22 16:29

📒 @kotob_land.zip


? جزوه خفن ادبیات #عبدالله_زاده ماز
▫️مبحث آرایه?
▫️جامع
▫️ویژه کنکور 1401

?کتب لند تا آخرش همراهتونه✨

?
1 0
2021-10-22 16:29

📒 @kotob_land.pdf


? جزوه فوق‌العاده خفن #عبدالله_زاده
▫️مبحث آرایه 2 ?
▫️جامع و کامل
▫️ویژه کنکور 1401

?کتب لند تا آخرش همراهتونه✨

?
1 0
2021-10-22 16:29

📒 @konkoryworld.zip


? آزمون های دوپینگ تجربی ماز ۱۴۰۰

? مرحله چهارم

? سوال و پاسخ تشریحی

?
2 0
2021-10-22 16:29

📒 @konkoryworld.zip


?آزمون های دوپینگ تجربی ماز ۱۴۰۰

?مرحله پنجم

? سوال و پاسخ تشریحی

?
2 0
2021-10-22 16:29

📒 @konkoryworld.zip


? ماز
? همه دروس
? دوازدهم ریاضی
? تاریخ 30 تیر 1400
?? سوال مرحله 1
〽️ بدون مارک ماز
?
2 0
2021-10-22 16:29

📒 @konkoryworld.zip


? ماز
? همه دروس
? دوازدهم تجربی
? تاریخ 30 تیر 1400
?? سوال مرحله 1
〽️ بدون مارک ماز
?
1 0
2021-10-22 16:29

📒 @konkoryworld.zip


? آزمون جامع پروژه جمع بندی زیست و شیمی - مرحله نهم

? سوال و پاسخ تشریحی

? موسسه ماز

?
1 0
2021-10-22 16:29

📒 @konkoryworld.zip


?آزمون های دوپینگ تجربی ماز ۱۴۰۰

?مرحله پنجم

? سوال و پاسخ تشریحی

?
1 0
2021-10-22 16:29

📒 @konkoryworld.zip


? آزمون های دوپینگ تجربی ماز ۱۴۰۰
? مرحله سوم

? سوال و پاسخ تشریحی

?️
2 0
2021-10-22 16:29

📒 @konkoryworld.zip


? آزمون های دوپینگ تجربی ماز ۱۴۰۰
? مرحله دوم

? سوال و پاسخ تشریحی

?️
2 0
2021-10-22 16:29

📒 @konkoryworld.zip


?آزمون های دوپینگ تجربی ماز ۱۴۰۰
? مرحله اول

? سوال و پاسخ تشریحی

?️
2 0
2021-10-22 16:29

📒 @konkoryworld.zip


? آزمون های دوپینگ تجربی ماز ۱۴۰۰

? مرحله تعیین سطح

? سوال و پاسخ تشریحی

?️
2 0
2021-10-22 16:29

📒 @konkoryworld.pdf


?جزوه جمعبندی امتحان نهایی #زیست
? موسسه ماز _ با پاسخ

?️
1 0
2021-10-22 16:29

📒 @konkoryworld.zip


?سوالات ادبیات ماز (99-00)

?14 مرحله آزمون ادبیات
? در این فایل سوالات آزمون ادبیات ماز ویژه کنکوری های سال 1400به طور جدا تفکیک شده!

?️
1 0
2021-10-27 12:39

📒 ماز 12 تجربی مرحله2.pdf


#آرشیو?
?آزمون ماز ۳۰ مهر ۹۹?
#هماهنگ با: #ماز ۵ آبان ۱۴۰۰
?پایه: #دوازدهم
? رشته: #تجربی
? دفترچه سوال و پاسخ تشریحی✅

https://t.me/joinchat/XjgWesK2QpAyMjBk
1 0